Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Szkoła Podstawowa Nr 35 Toruńod 24.04.2019  do 08.05.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania - ujęcia w księgach rachunkowych oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.18 r. - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniuod 23.04.2019  do 30.04.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu od 16.04.2019  do 25.04.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.18 r. - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Ogród Zoobotaniczny w Toruniuod 08.04.2019  do 17.04.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Przedszkole Niepubliczne od 02.04.2019  do 12.04.2019
     Wyniki kontroli w zakresie zgodności wykorzystania dotacji z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A