Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniuod 17.05.2019  do 31.05.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.2018 -31.12.2018 r.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Toruniuod 10.05.2019  do 17.05.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania - ujęcia w księgach rachunkowych oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.18 r. - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniuod 07.05.2019  do 17.05.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniuod 29.04.2019  do 16.05.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.18 - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toruniuod 29.04.2019  do 15.05.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania - ujęcia w księgach rachunkowych oraz przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli za okres 01.01.18 r. - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A