Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Przedszkole Niepubliczne Dziecięca Odyseja w Toruniuod 03.06.2019  do 21.06.2019
     Kontrola w zakresie zgodności wykorzystania dotacji, z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych za 2018 rok.
Załączniki:
 
CK "Dwór Artusa" w Toruniuod 03.06.2019  do 07.06.2019
     Wyniki kontroli w zakresie wykonania umowy nr 83/2018 impreza w ramach "Koncertów pod Gwiazdami"
Załączniki:
 
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniuod 27.05.2019  do 12.06.2019
     wyniki kontroli w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania, 2. przyznanych wydatków na dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. prawidłowości pozyskiwania dochodów, ich wydatkowania,ujęcia w księgach rachunkowych.
Załączniki:
 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniuod 22.05.2019  do 30.05.2019
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości pozyskiwania dochodów i ich wydatkowania - ujęcia w księgach rachunkowych oraz ponoszenia wydatków na doskonalenie nauczycieli za okres 01.01.18 r. - 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Toruniuod 20.05.2019  do 27.05.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A