Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
 

 (16-09-2019)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 716
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Żłobek Niepubliczny "Lililaj"w Toruniuod 26.10.2018  do 09.11.2018
     Wyniki kontroli w zakresie zgodności złożonego sprawozdania z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot w 2017 r.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Toruniuod 24.10.2018  do 02.11.2018
     Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniuod 08.10.2018  do 19.10.2018
     Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniuod 10.09.2018  do 28.09.2018
     Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Zespół Szkół Technicznych w Toruniuod 04.09.2018  do 07.09.2018
     Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowo-księgowej za 2017 r. oraz gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A