Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Toruniuod 08.07.2019  do 19.07.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniuod 26.06.2019  do 05.07.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Międzyszkolny Klub Sportowy od 24.06.2019  do 27.06.2019
     Kontrola w zakresie zawierania umów o realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu.
Załączniki:
 
Akademicki Związek Sportowy UMK w Toruniuod 10.06.2019  do 24.06.2019
     Wyniki kontroli w zakresie wykonania umowy o realizację zadania publicznego nr 2/imp/2018 pod tytułem: "Bella Plaża Gotyku Toruń 2018"
Załączniki:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Toruniu od 06.06.2019  do 28.06.2019
     wyniki kontroli finansowo-księgowej za 2018 r. w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania, 2. prawidłowości wydatkowania środków na dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. prawidłowości pozyskiwania dochodów, ich wydatkowania i ujęcia w księgach rachunkowych.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A