Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
 

 (16-09-2019)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 716
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Toruniuod 10.01.2019  do 18.01.2019
     wyniki kontroli w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania i uchwały RMT nr 535 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków jej przyznawania, 2. przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Załączniki:
 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniuod 03.01.2019  do 11.01.2019
     Wyniki w zakresie kontroli finansowo - księgowej za 2018 rok.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Toruniuod 03.01.2019  do 14.01.2019
     Wyniki w zakresie kontroli finansowo - księgowej za 2018 rok.
Załączniki:
 
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Toruniuod 27.12.2018  do 08.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 12.12.2018  do 18.12.2018
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 r.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A