Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
 

 (16-09-2019)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 716
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 14.02.2019  do 21.02.2019
     wyniki kontroli w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania i uchwały RMT nr 535 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków jej przyznawania, 2. przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Montessori w Toruniuod 28.01.2019  do 11.02.2019
     wyniki kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu GMT w okresie od 01.01.18 do 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Żłobek Niepubliczny Alfik w Toruniuod 23.01.2019  do 25.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości i terminowości składania Rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Toruń, - zasadności i terminowości ponoszenia wydatków rozliczonych z dotacji otrzymanej z Gminy Miasta Toruń
Załączniki:
 
Prywatny Żłobek Wesołe Żabki w Toruniuod 16.01.2019  do 30.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości i terminowości składania Rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Toruń, - zasadności i terminowości ponoszenia wydatków rozliczonych z dotacji otrzymanej z Gminy Miasta Toruń
Załączniki:
 
Niepubliczny Żłobek "Zielona Droga" w Toruniuod 15.01.2019  do 17.01.2019
     wyniki kontroli w zakresie zgodności złożonego sprawozdania z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot w 2018 r.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A