Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
<<< 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 >>>
 
Prywatny Żłobek Wesołe Żabki w Toruniuod 16.01.2019  do 30.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości i terminowości składania Rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Toruń, - zasadności i terminowości ponoszenia wydatków rozliczonych z dotacji otrzymanej z Gminy Miasta Toruń
Załączniki:
 
Niepubliczny Żłobek "Zielona Droga" w Toruniuod 15.01.2019  do 17.01.2019
     wyniki kontroli w zakresie zgodności złożonego sprawozdania z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot w 2018 r.
Załączniki:
 
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Toruniuod 10.01.2019  do 18.01.2019
     wyniki kontroli w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania i uchwały RMT nr 535 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków jej przyznawania, 2. przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Załączniki:
 
Izba Wytrzeźwień w Toruniuod 09.01.2019  do 21.01.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniuod 03.01.2019  do 11.01.2019
     Wyniki w zakresie kontroli finansowo - księgowej za 2018 rok.
Załączniki:
 
<<< 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A