Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019

Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 261
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WEiZ 1.10 Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
WGN 9.11 Dzierżawa gruntów - z wyłączeniem pasów drogowych
WEiZ 1.2 Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
WGK 10.9 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zatwierdzenie programu
WGN 9.4 Grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne - ustalenie odszkodowania
WPiT 15.1 Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie
WEiZ 1.18 Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
WOL 13.3 Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
BRM 17.1 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
WŚiZ 6.2 Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- zgłoszenie
WGK 10.5 Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów
WAiB 8.11 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiana pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
WEiZ 1.3 Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
WPiW 14.28 Kara porządkowa - uchylenie
WZiPS 12.1 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A