Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019

Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 261
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WPiW 14.24 Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści
WPiW 14.27 Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej
WEiR 1.1 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
WEiR 1.53a Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
WŚiZ 6.31 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
WŚiZ 6.29 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
WŚiZ 6.32 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
WŚiZ 6.30 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
BTCM 19.3 Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”
WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
BMKZ 21.6 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń
WSA 2.20 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
WSA 2.19 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia.
WSA 2.18 Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
WEiR 1.9 Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A