Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500258530-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621718-N-2018
Data: 2018-10-02
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Cena - znaczenie 60,00 % okres rękojmi w miesiącach – nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące - znaczenie - 30,00 % współczynnik przewodności cieplnej styropianu do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych powyżej cokołu nie większy niż λ=0,038 W/(m*K) - znaczenie 10,00 %
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Cena - znaczenie 60,00 % okres rękojmi w miesiącach – nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące - znaczenie - 30,00 % współczynnik przewodności cieplnej styropianu do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych powyżej cokołu nie większy niż λ=0,038 W/(m*K) - znaczenie 10,00 %

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych