Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Oświadczenia majątkowe archiwalne

Radni Rady Miasta:

Beszczyński Jarosław - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Bórawska-Cilak Jadwiga - Radna Rady Miasta Torunia V kadencji:

Buława Krzysztof - Radny Rady Miasta Torunia:

Chamarczuk-Mazurek Lidia - Radna Rady Miasta Torunia V kadencji:

Dowgiałło Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia:

Dowgiałło Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia V kadencji:

Ernest Zbigniew - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Ernest Zbigniew - Radny Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Rady Miasta Torunia:

Górski Grzegorz - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Jasiński Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jasiński Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jaworski Józef - były wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Rady Miasta Torunia:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Rady Miasta Torunia V kadencji:

Kruszyński Tomasz - Radny Rady Miasta Torunia:

Major Bogdan - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Makowski Krzysztof - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Michałek Iwona - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzenne:

Myrcha Arkadiusz - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Najberg Jarosław - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Olszewski Ryszard - Radny Rady Miasta Torunia:

Olszewski Ryszard - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Polak Urszula - Radna Rady Miasta Torunia:

Przybyszewski Waldemar - Radny Rady Miasta Torunia:

Przybyszewski Waldemar - Przewodniczący Rady Miasta Torunia V kadencji:

Rasielewski Zbigniew - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Rojewski Aleksander - Radny Rady Miasta Torunia:

Rojewski Aleksander - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Rygielska Katarzyna - Radna Rady Miasta Torunia V kadencji:

Scheuring-Wielgus Joanna - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca:

Skibiński Roman - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Walkusz Łukasz - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Wiśniewski Edward - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Zając Danuta - Radna Rady Miasta Torunia V kadencji:

Zakrzewski Zdzisław - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:

Łyjak Dariusz - Radny Rady Miasta Torunia V kadencji:
Kierownictwo urzędu:

Borowski Lech - były Sekretarz Miasta Torunia:

Kolańska Alicja - była Sekretarz Miasta Torunia:

Pietrucień Rafał - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju i Planowania Przestrzennego:

Szuba Ludwik - Zastępca Prezydenta Torunia:

Tymolewski Bolesław - Były Skarbnik Miasta Torunia:
Urzędnicy:

Emanowicz Grażyna:

Harasimowicz Małgorzata - Dyrektor wydziału:

Kalinowska Magdalena:

Kłobukowska Anna - dyrektor wydziału:

Lewandowska Bogusława - Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Opiekuńczych:

Makowski Maciej:

Marcinkiewicz Olga Anna :

Miller Hanna - były dyrektor WZiPS:

Nawra Sylwia:

Nowacka Katarzyna:

Plejer Romualda - p.o. dyrektora wydziału, kierownik referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Popiela Kamila:

Poźniak Stanisław:

Radzimska Agnieszka - Kierownik Referatu Dodatków Mieszkaniowych:

Rudólff Anna:

Stefański Eugeniusz:

Szubrych Marian - dyrektor wydziału:

Urbańska Irena:

Waraksa Roman - były kierownik referatu zieleni, rolnictwa i gospodarki wodnej:

Łada Nikodem - kierownik referatu gospodarki odpadami i usłg komunalnych:
Pracownicy samorządowi:

Buczeń Grażyna - (MZD): :

Chlebowski Zygmunt - Dyrektor (Gim. Nr 8, ZS Nr 8): :

Czerwińska Ewa - Dyrektor (SP nr 24, ZS nr 24): :

Hanna Ciemiecka - były dyrektor (Ogród Zoobotaniczny): :

Janiszewska Kazimiera - były dyrektor MOPR (MOPR): :

Kaczmarek Waldemar - Dyrektor (SP nr 2): :

Karpiński Jerzy - Dyrektor (CKU): :

Kowalska Małgorzata - Dyrektor CISTOR (CISTOR): :

Krzysztof Hekert - były Prezes Urbitor Sp. z o.o. (Urbitor): :

Lasiński Ewaryst - Dyrektor (CKP): :

Lewandowski Wiesław - Były komendant Straży Miejskiej (Straż Miejska): :

Makowska Maria - Dyrektor (SP nr 18, ZS nr 5): :

Maria Zawal - były dyrektor MZK (MZK): :

Małecka Elżbieta - dyrektor (SP nr 14, ZS nr 14): :

Małecka Elżbieta - dyrektor (Gim. Nr 14, ZS Nr 14): :

Miłoszewska Izabela - Zastępca Dyrektora (MOPR): :

Moczyńska Hanna - były dyrektor MOPR (MOPR): :

Mozol Marianna - Dyrektor (SP nr 17): :

Skrzypczyk Andrzej - Dyrektor (ZSMEiE): :

Sobiesiak Anna - były dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy): :

Wierniewski Józef - Dyrektor (V LO): :

Wróblewski Tadeusz - Dyrektor (ZSGH): :

Łubowski Paweł - dyrektor (CSW): :

Żejmo-Wysocka Krystyna - były dyrektor PUP (PUP): :

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A