Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018

Liczba wejść na stronę: 19218

Oświadczenia majątkowe


Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Torunia:

Flisykowska-Kacprowicz Magdalena - Skarbnik Miasta Torunia:

Mularz Jacek - Sekretarz Miasta Torunia:

Rakowicz Andrzej - III Zastępca Prezydenta Torunia:

Rasielewski Zbigniew - II Zastępca Prezydenta Torunia:

Zaleski Michał - Prezydent Miasta Torunia:

Radni Rady Miasta:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Klubu Radnych Czas Gospodarzy:

Cichowicz Maciej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Frąckiewicz Marian - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Gołębiewski Jakub - Radny Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej:

Jakubaszek Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych,:

Kowalska Sylwia - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca Klubu Radnych Czas Mieszkańców:

Kowalski Jacek - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki.:

Królikowska-Ziemkiewicz Barbara - Radna Miasta Torunia:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Litwin Barbara - Radna Miasta Torunia:

Olszta-Bloch Magdalena - Radna Miasta Torunia, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Rzymyszkiewicz Michał - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych.:

Szuba Ludwik - Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Budżetu, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

Tuszyńska Dagmara - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej :

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Wiśniewski Paweł - Radny Miasta Torunia, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu:

Wojtasik Karol - Radny Rady Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewitalizacji Miasta:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Rady Miasta Torunia, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji:

Wydział Ochrony Ludności:

Drozdowski Piotr:

Mitręga Krzysztof - dyrektor:

Noskowicz Dariusz:

Paprota Wojciech:

Pawlik Wojciech Jan:

Pleskot Janusz:

Podgórski Krzysztof - kierownik Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Popławski Romuald:

Przybylski Marek - kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych:

Rabuszak Andrzej:

Urząd Stanu Cywilnego:

Idzikowska Dorota:

Krzywdzińska Iwona - zastępca kierownika:

Orłowska Ewa - zastępca kierownika:

Pułkownik Katarzyna - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta:

Iżycka Aleksandra - dyrektor BTCM:

Wydział Kultury:

Derkowski Zbigniew - dyrektor wydziału:

Giza Piotr:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Adamska Małgorzata - kierownik referatu architektury i urbanistyki:

Gutkowska Beata - kierownik referatu budownictwa:

Matuszewska Renata - zastępca dyrektora wydziału:

Mikielska Agnieszka:

Osłowski Andrzej - kierownik referatu infrastuktury technicznej:

Piernik Magdalena:

Sowińska Magdalena:

Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego:

Kossakowska Ewa - dyrektor biura:

Wydział Prawny:

Kuklińska Agnieszka:

Romanowska Beata - dyrektor wydziału:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Kończal Jarosław - Pełnomocnik PMT ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

Miłoszewska Izabela - dyrektor wydziału:

Opalińska Renata - przewodnicząca zespołu:

Przybysz Andrzej:

Wydział Ewidencji i Rejestracji:

Andrzejak Anna:

Brzezik-Magdowska Anna - kierownik referatu rejestracji pojazdów i nadzoru:

Brzozowska Małgorzata:

Fischer Dariusz:

Jasińska Aleksandra:

Jurkiewicz Barbara - kierownik referatu działalności gospodarczej:

Kania Marzena:

Kisielewski Krzysztof - dyrektor wydziału:

Klein Ewa:

Kowalkowska Hanna:

Kukiełczyńska Jolanta:

Kwiatkowski Roman:

Maciejewska Barbara:

Makarewicz Agnieszka:

Oczachowska Monika:

Pyznarska Wanda:

Rutkowska Agnieszka:

Szulist Anna:

Szyplik Maria Hanna:

Typek Łukasz:

Wydział Spraw Administracyjnych:

Czyż-Zaleska Iwona - kierownik referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Kuczkowski Maciej:

Przybysz Grażyna - dyrektor wydziału:

Rzymyszkiewicz Aleksandra:

Wojdyło Jerzy:

Wydział Edukacji:

Nowicka-Skuza Katarzyna - zastępca dyrektora wydziału:

Łukaszewska Anna - dyrektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów:

Sawicka Bożena - Miejski Rzecznik Konsumentów:

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Kowallek Marcin - dyrektor wydziału:

Przybyszewski Krzysztof - kierownik referatu publicznego transportu zbiorowego:

Tyczyński Radosław:

Woźnicki Rafał - zastępca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych:

Wydział Inwestycji i Remontów:

Wiśniewski Sławomir - p.o. dyrektora wydziału:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Kowalkowski Łukasz - zastępca dyrektora:

Krawiec Wiktor - dyrektor:

Rynkowski Adrian - kierownik referatu postępowania administracyjnego:

Szmyd Maria - kierownik referatu ewidencji i dzierżaw:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Okoń Emanuel - Miejski Konserwator Zabytków:

Romaniszyn Mirosława - kierownik zespołu ds. projektów europejskich:

Wydział Środowiska i Zieleni:

Borzych Hanna:

Pomianowska Halina:

Swinarska Jolanta - p.o. dyrektora wydziału:

Wydział Budżetu i Planowania Finansowego:

Pietrzak Aneta - dyrektor wydziału:

Biuro Rady Miasta:

Wiliński Marek:

Wydział Podatków i Windykacji:

Klepaczko Katarzyna:

Manelski Adam:

Mierzejewska Agnieszka:

Ozimkiewicz Anna:

Skowrońska Maria - dyrektor wydziału:

Soszyńska Wiktoria:

Stańko-Dąbkowska Bogusława - kierownik referatu księgowości podatkowej:

Szatkowski Jarosław - kierownik referatu egzekucji:

Wydział Geodezji i Kartografii:

Adamczyk Dariusz - dyrektor wydziału, geodeta powiatowy:

Ossowska Krystyna:

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego:

Lewandowska-Robak Maja - dyrektor wydziału:

Niedziałkowska Anna:

Audytor Wewnętrzny:

Wydział Sportu i Rekreacji:

Dąbrowska Katarzyna:

Soczyńska Mariola - dyrektor wydziału:

Zakrzewski Adam:

Wydział Księgowości:

Gawarkiewicz Teresa - dyrektor wydziału:

Linowska Anna:

Biuro Mieszkalnictwa:

Kowalska Elżbieta - dyrektor:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji:

Piotrowicz Paweł - dyrektor:

Wydział Promocji i Turystyki:

Banaszczuk-Kisiel Ewa - dyrektor wydziału:

Kunert Tomasz:

Kancelaria Prezydenta Miasta:

Stasiuk-Lewandowska Marta - dyrektor kancelarii:

Biuro Obsługi Urzędu:

Czechowski Przemysław - dyrektor biura:

Konstanty Piotr - kierownik referatu Obsługi Informatycznej:

Biuro Kontroli:

Krzywdzińska Jadwiga - dyrektor biura:

Biuro Kadr i Płac:

Andrzejewska Kamila - dyrektor Biura Kadr i Płac:

Inspektor Ochrony Danych:

Biuro Rewitalizacji:

Prażniewski Artur - dyrektor:

Biuro Projektów Informatycznych:

Szefera Mariusz - dyrektor biura:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A