Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 23421

Oświadczenia majątkowe


Kierownictwo urzędu:

Fiderewicz Zbigniew - I Zastępca Prezydenta Torunia:

Flisykowska-Kacprowicz Magdalena - Skarbnik Miasta Torunia:

Mularz Jacek - Sekretarz Miasta Torunia:

Rakowicz Andrzej - III Zastępca Prezydenta Torunia:

Rasielewski Zbigniew - II Zastępca Prezydenta Torunia:

Zaleski Michał - Prezydent Miasta Torunia:

Radni Rady Miasta:

Beszczyńska Kamila - Radna Miasta Torunia:

Beszczyński Jarosław - Radny Miasta Torunia:

Chłopecka Katarzyna - Radna Miasta Torunia:

Czyżniewski Marcin - Przewodniczący Rady Miasta Torunia:

Gulewski Paweł - Radny Miasta Torunia:

Hartwich Jakub - Radny Miasta Torunia:

Jakubaszek Michał - Radny Miasta Torunia:

Jóźwiak Bartłomiej - Radny Miasta Torunia:

Klabun Wojciech - Radny Miasta Torunia:

Kruszkowski Sławomir - Radny Miasta Torunia:

Krużewski Maciej - Radny Miasta Torunia:

Krzyżaniak Jacek - Radny Miasta Torunia:

Lenkiewicz Piotr - Radny Miasta Torunia:

Mól Adrian - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Mądrzejewski Dariusz - Radny Miasta Torunia:

Rzymyszkiewicz Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Skerska-Roman Margareta - Radna Miasta Torunia:

Szymanski Bartosz - Radny Miasta Torunia:

Tuszyńska Dagmara - Radna Miasta Torunia:

Waczyński Witold - Radny Miasta Torunia:

Walkusz Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia:

Wierniewski Józef - Radny Miasta Torunia:

Zając Danuta - Radna Miasta Torunia:

Ząbik Jan - Radny Miasta Torunia:

Żejmo-Wysocka Krystyna - Radna Miasta Torunia:

Wydział Ochrony Ludności:

Białecka Anna:

Drozdowski Piotr:

Mitręga Krzysztof - dyrektor:

Noskowicz Dariusz:

Paprota Wojciech:

Pawlik Wojciech Jan:

Pleskot Janusz:

Podgórski Krzysztof - kierownik Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Przybylski Marek - kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych:

Rabuszak Andrzej:

Urząd Stanu Cywilnego:

Idzikowska Dorota:

Krzywdzińska Iwona - p.o. kierownika USC:

Praźniewska Iwona - zastępca kierownika ds. małżeństw:

Wylangowska Ewa - zastępca kierownika USC:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta:

Iżycka Aleksandra - dyrektor BTCM:

Wydział Kultury:

Derkowski Zbigniew - dyrektor wydziału:

Giza Piotr:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Adamska Małgorzata - kierownik referatu architektury i urbanistyki:

Gutkowska Beata - kierownik referatu budownictwa:

Matuszewska Renata - p.o. dyrektora wydziału:

Mikielska Agnieszka:

Osłowski Andrzej - kierownik referatu infrastuktury technicznej:

Piernik Magdalena:

Sowińska Magdalena:

Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego:

Kossakowska Ewa - dyrektor biura:

Wydział Prawny:

Romanowska Beata - dyrektor wydziału:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Kończal Jarosław - Pełnomocnik PMT ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

Miłoszewska Izabela - dyrektor wydziału:

Opalińska Renata - przewodnicząca zespołu:

Wydział Komunikacji:

Andrzejak Anna:

Brzezik-Magdowska Anna - kierownik referatu ewidencji pojazdów:

Brzozowska Małgorzata:

Fischer Dariusz:

Grunwald Grażyna:

Jasińska Aleksandra:

Kania Marzena:

Kisielewski Krzysztof - dyrektor wydziału:

Klein Ewa:

Kowalkowska Hanna:

Kwiatkowski Roman:

Makarewicz Agnieszka:

Nawrocka Justyna:

Oczachowska Monika:

Pyznarska Wanda:

Rutkowska Agnieszka:

Sypniewski Michał:

Szulist Anna:

Szyplik Maria:

Wankiewicz Agata:

Wydział Spraw Administracyjnych:

Czyż-Zaleska Iwona - kierownik referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Kuczkowski Maciej:

Przybysz Grażyna - dyrektor wydziału:

Rzymyszkiewicz Aleksandra:

Wydział Edukacji:

Chmielewska Marzena - kierownik referatu:

Nowicka-Skuza Katarzyna - zastępca dyrektora wydziału:

Łukaszewska Anna - dyrektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów:

Sawicka Bożena - Miejski Rzecznik Konsumentów:

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Kowallek Marcin - dyrektor wydziału:

Pepłowska Joanna - kierownik referatu gospodarki odpadami i usług komunalnych:

Przybyszewski Krzysztof - kierownik referatu publicznego transportu zbiorowego:

Tyczyński Radosław:

Wydział Inwestycji i Remontów:

Wiśniewski Sławomir - p.o. dyrektora wydziału:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Kowalkowski Łukasz - zastępca dyrektora:

Krawiec Wiktor - dyrektor:

Rynkowski Adrian - kierownik referatu postępowania administracyjnego:

Szmyd Maria - kierownik referatu ewidencji i dzierżaw:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Okoń Emanuel - Miejski Konserwator Zabytków:

Romaniszyn Mirosława - kierownik zespołu ds. projektów europejskich:

Wydział Środowiska i Zieleni:

Kozłowski Tomasz - kierownik referatu kształtowania zieleni:

Pomianowska Halina:

Swinarska Jolanta - p.o. dyrektora wydziału:

Wydział Budżetu i Planowania Finansowego:

Pietrzak Aneta - dyrektor wydziału:

Biuro Rady Miasta:

Wiliński Marek:

Wydział Podatków i Windykacji:

Klepaczko Katarzyna:

Manelski Adam:

Mierzejewska Agnieszka:

Ozimkiewicz Anna:

Skowrońska Maria - dyrektor wydziału:

Soszyńska Wiktoria:

Stańko-Dąbkowska Bogusława - kierownik referatu księgowości podatkowej:

Zawadka Andrzej:

Wydział Geodezji i Kartografii:

Adamczyk Dariusz - dyrektor wydziału, geodeta powiatowy:

Ossowska Krystyna:

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego:

Dziczek Anna - p.o. dyrektora, kierownik Referatu Programowania Strategicznego:

Niedziałkowska Anna:

Audytor Wewnętrzny:

Wydział Sportu i Rekreacji:

Dąbrowska Katarzyna:

Soczyńska Mariola - dyrektor wydziału:

Zakrzewski Adam:

Wydział Księgowości:

Gawarkiewicz Teresa - dyrektor wydziału:

Linowska Anna:

Biuro Mieszkalnictwa:

Kowalska Elżbieta - dyrektor:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji:

Piotrowicz Paweł - dyrektor:

Wydział Promocji i Turystyki:

Banaszczuk-Kisiel Ewa - dyrektor wydziału:

Kunert Tomasz:

Kancelaria Prezydenta Miasta:

Stasiuk-Lewandowska Marta - dyrektor kancelarii:

Biuro Obsługi Urzędu:

Czechowski Przemysław - dyrektor biura:

Konstanty Piotr - kierownik referatu Obsługi Informatycznej:

Biuro Kontroli:

Krzywdzińska Jadwiga - dyrektor biura:

Biuro Kadr i Płac:

Andrzejewska Kamila - dyrektor Biura Kadr i Płac:

Inspektor Ochrony Danych:

Biuro Rewitalizacji:

Prażniewski Artur - dyrektor:

Biuro Projektów Informatycznych:

Szefera Mariusz - dyrektor biura:

Wydział Ewidencji i Zezwoleń:

Błądek-Mikołajczyk Katarzyna - dyrektor Wydziału:

Jurkiewicz Barbara - kierownik referatu Działaności Gospodarczej:

Typek Łukasz:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A