Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 2
1-2 
 
Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń
tel. 56 621 03 33
e-mail: info@tak.torun.pl
www.tak.torun.pl
zarządzajacy instytucją Kubjaczyk Krystian 
 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Władysława Łokietka 5, 87 -100 Toruń
tel. 56 690 49 90
fax 56 690 49 52
e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
www.mlynwiedzy.org.pl
dyrektor Wiśniewska Monika 

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A