Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.09.2019
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Dom Muz
ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń
tel. 56 621 05 81; 56 658 12 89
fax 56 664 49 12
e-mail: sekretariat@dommuz.pl
dommuz.pl
p.o. dyrektora Grzeszkowiak Tomasz 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A