Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 5
1-5 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 118A- siedziba główna, 87-100 Toruń
tel. 56 650 85 62
fax 56 648 64 47
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl
www.mopr.torun.pl/

ul. Słowackiego 114 – obsługa klienta
dyrektor Bochenek Jarosław 
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Gagarina 152, 87-100 Toruń
tel. 56 654 18 57
www.ddps-torun.pl
kierownik Sienkiewicz Małgorzata 
 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84, 87-100 Toruń
tel. 56 623 28 54
e-mail: msbm1@wp.pl
www.msbm.torun.pl
Kierownik Jurkiewicz Tomasz 
 
Dom Pomocy Społecznej
ul. Sz.Chełmińska 220, 87-100 Toruń
tel. 56 654 56 17
www.torun.naszdps.pl
dyrektor Kobyłecki Andrzej 
 
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
ul. Stefana Batorego 38/40, 87-100 Toruń
tel. (56) 611 79 50
e-mail: sekretariat@tcsr.torun.pl
http://tcsr.torun.pl/
Dyrektor Joanna Poremska 

1-5 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A