Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.09.2019
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Muzeum Okręgowe
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
tel. 56 622 36 84, 622 70 38, 622 86 80
fax 56 622 40 29
e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl
www.muzeum.torun.pl
dyrektor Rubnikowicz Marek 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A