Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w UMT_Herb Miasta Torunia

Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie
WPiT 15.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Promocji i Turystyki
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-611 87 85

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020, poz. 875);
  • Uchwała RMT nr 146 z 15.04.1999r. z późn. zm.w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek zainteresowanego, w którym określa cel i miejsce zamieszczenia znaku

 

II. Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

  • Odpowiedź pisemna lub telefoniczna do 30-tu dni

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Turystyki

Referat Turystyki

Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 10

tel. 56 611 87 08

 

V. Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

 

VI. Uwagi:

  • Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A