Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz

Uzupełnienie nieruchomości
WGN 9.10
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Postępowania Administracyjnego
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 90 e-mail: wgn@um.torun.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze zm.)

  • Uchwała nr 573/09 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń

I. Dokumenty od wnioskodawcy 

  • wniosek o uzupełnienie nieruchomości według załączonego wzoru

  • załącznik: mapa terenu lub szkic sytuacyjny

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Termin realizacji od 3 do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku
i przeprowadzeniu wyceny oraz ewentualnie podziału geodezyjnego gruntu, decyzję o przeznaczeniu gruntu do zbycia i ustaleniu wynagrodzenia za przeniesienie własności podejmuje Prezydent Miasta Torunia

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 56-611 85 83, pok. 202

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Nie ma


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A