Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek
    Formularz
    wzór karty
    wzór karty
    wzór karty

Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością
WZiPS 12.11
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 54

Podstawa prawna:

  • Uchwała RMT nr 83/2019 z dnia 7 marca 2019r  zmieniająca uchwałę wprowadzającą „Program Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek  

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Opłaty:

brak

Termin odpowiedzi:

zgodnie z kpa

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Fałata 39, pok. nr 15

tel: 56 611 84 53email:

wzips@um.torun. pl ;

w.katlewski@um. torun.pl

Uwagi:

nie ma.


     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A