Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie informacji.
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Biurze Rewitalizacji UMT

Wniosek - informacja dla notariusza - rewitalizacja
BR 24.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Rewitalizacji
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 44 , br@um.torun.pl

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730);
  • Uchwała z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Miasta Torunia nr 513/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.
I. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie informacji (według załączonego wzoru)
II. Opłaty:
Nie pobiera się opłaty za wydanie informacji.

III. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Rewitalizacji
ul.Wały gen. Sikorskiego 25 , 87-100 Toruń
tel. 56 611 85 26, br@um.torun.pl

IV. Tryb realizacji:
Wniosek o wydanie informacji składa osoba zainteresowana lub osoba upoważniona.
Informację odbiera wnioskodawca lub osoba upoważniona.

V. Termin odpowiedzi:
5 dni roboczych.
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A