Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz.

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników UMT - wydanie
BKiP 17.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Kadr i Płac
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 73, 611 87 66

Podstawa prawna

  • Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 z późn. zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Kadr i Płac
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
Telefon: 56 611 85 41

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

VI. Uwagi
Sprawa dotyczy byłych pracowników Urzędu Miasta Torunia.

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A