Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek
    Wzór karty

Toruńska Karta Seniora
WZiPS 12.9
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 54 , 611 84 61

Podstawa prawna:

  •     uchwała RMT 360/2016 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”.
Wymagane dokumenty:

  •      Wniosek bez dodatkowych dokumentów
Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:
zgodnie z KPA

 Jednostka odpowiedzialna

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Adres : ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
tel. 56/611 84 54, 56/611 84 61,
e-mail : wzips@um.torun.pl

Tryb odwoławczy:
nie ma (karta nie jest wydawana na podstawie decyzji administracyjnej)

Uwagi:
nie ma

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A