Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 


Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
WGN 9.6
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 90 , wgn@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • Art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o rozłożenie na raty opłaty rocznej.

II. Wymagane opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel: 56-611 85 87 – dotyczy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń
       56-611 84 02 – dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

VI. Uwagi:
Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty rocznej, który upływa z dniem 31 marca roku kalendarzowego, za który opłata ma być wnoszona.

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A