Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.09.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studzienką rewizyjną na terenie Torunia

Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
WŚiZ 6.31
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Zieleni
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93

 

Podstawa prawna

  • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)

  • Uchwała nr 813/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o dofinansowanie

  • zgoda właściciela na wykonanie inwestycji (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem posesji)

II. Wymagane opłaty:
Nie ma

III. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Zieleni
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 87 82, pok. nr 4

IV. Tryb odwoławczy:
Nie ma

V. Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A