Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem zbierającym na terenie Torunia.

Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
WŚiE 6.8
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń pok. nr 3
Telefon: 56 611 86 93 ; wsie@um.torun.pl


Podstawa prawna

  • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013., poz. 1232 z późn. zm.)

  • Uchwała nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasta Toruń

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o dofinansowanie

  • warunki podłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

  • zgoda właściciela na wykonanie inwestycji (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem posesji)

II. Wymagane opłaty:
Nie ma

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 2 miesięcy

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 87 82, pok. nr 3, wsie@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:
Nie ma

VI. Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno - prawna
 
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A