Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Toruń na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji żródeł tzw. niskiej emisji na terenie Torunia

Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
WŚiE 6.1
Jednostka prowadząca sprawę:Podstawa prawna

  • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

  • Uchwała nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń

  1. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek o dofinansowanie

  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego (w przypadku ogrzewania elektrycznego)

  • warunki przyłączenia urządzeń i instalacji gazowych z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego)

  • warunki dostarczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku ogrzewania z m.s.c.)

  • zgoda właściciela lokalu na zmianę ogrzewania, w tym na trwałą likwidację ogrzewania węglowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest najemca lokalu)

II. Wymagane opłaty:
brak opłat

III. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 86 35, 611 87 82,  pok. nr 3.

IV. Tryb odwoławczy:
Nie ma

V. Uwagi:
Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna


 
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A