Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formlarz wniosku o patronat
    Druk sprawozdania (.doc)
    Formlarz wniosku o patronat
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w UMT Patronat Prezydenta Miasta Torunia

Uzyskanie Patronatu Prezydenta Miasta Torunia nad organizowaną imprezą/wydarzeniem
WPiT 15.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Promocji i Turystyki
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56-611 87 85I. Podstawa prawna:

- art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. );
-
Zarządzenie nr 161 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.06.2015 r. w sprawie przyznawania patronatu Prezydenta Miasta Torunia

II. Wymagane dokumenty:
-
Wniosek zainteresowanego o przyznanie patronatu złożony na stosownym formularzu ( zgodnie z Zarządzeniem PMT 161/2015) , który należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub wydarzenia.

III. Opłaty:
-
Nie pobiera się

 IV. Termin odpowiedzi:
- Odpowiedź pisemna do 30-dni

V. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Turystyki
Referat Turystyki
Toruń, ul.Wały gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 87 08VI. Tryb odwoławczy:
- Nie pobiera się

VII.Uwagi:
Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A