Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń e mail wgn@um.torun.pl
Telefon: 56 611 85 90 , 56 611 85 93


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 278/12 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń


I.  Dokumenty od wnioskodawcy:


wniosek wg załączonego wzoru


II. Wymagane opłaty:


opłata skarbowa – 10 zł

             
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 
 załatwienie sprawy  następuje w terminie od 1 do 2 miesięcy


IV. Jednostka odpowiedzialna:


Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
pokój 205, II piętro
, tel. 56 611 85 93

V. Tryb odwoławczy:


-w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń  - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

- w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.


VI. Uwagi:


Wnioski można składać osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A