Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz.

Świadectwo pracy - wydanie
BKiP 17.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Kadr i Płac
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 73, 611 87 66

Podstawa prawna
Ustawa z 26.06.1974 r. Art. 97 Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Kadr i Płac
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Pokój nr 11, tel. 611 86 99, 611 86 48

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

VI. Uwagi
Sprawa dotyczy byłych pracowników Urzędu Miasta Torunia.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A