Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody
WGN 9.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat: Ewidencji i Dzierżaw
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 85 86 e-mail: wgn@um.torun.plPodstawa prawna:

  • Art. 99 § 2 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121),

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie kwitu mazalnego według załączonego wzoru

  • Załącznik: zaświadczenie o spłacie reszty należności wydane przez Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Torunia.

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji:
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 056-6118587

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

VI. Uwagi:
Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A