Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Pojazd – zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, przystosowanie pojazdu do nauki jazdy
WK 1.28
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze, stanowisko 2-3
Telefon: 56 611 88 67,

Podstawa prawna

 • Art.78 ust. 2 pkt 2 oraz art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110)

 • §18 ust 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
I. Dokumenty od wnioskodawcy

Zamontowanie instalacji gazowej
 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
 • Wyciąg za świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej do zasilania gazem
 • Faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej w pojeździe
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.

Montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, "L"

 • Wniosek na dokonanie zmiany według załączonego wzoru
 • Badanie techniczne dodatkowe
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana

II. Wymagane opłaty
Brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A