Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
WK 1.26
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 67,


Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty.

Podstawa prawna

  • Art. 66A ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie zgody na nadanie i wybicie numeru według załączonego wzoru
  • Dokumenty niezbędne do właściwej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np. zaświadczenie za stacji diagnostycznej, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, zaświadczenia z zakładów naprawczych itp.)
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

opłata skarbowa 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

V. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A