Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4090724
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
WOM 1.38
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 4
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


 Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4.
 

 

Numery telefonów do osób prowadzących sprawę w Wydziale:

 


611 88 57, 611 88 69Podstawa prawna

  • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.))

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami, według załączonego wzoru

  • Do wglądu :

    • dokument tożsamości

    • prawo jazdy

II. Wymagane opłaty

  • Opłata skarbowa za zaświadczenie 17 zł płatna na rachunek Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Bank Millenium nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

  •  Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
W terminie do 7 dni po złożeniu wniosku

IV. Uwagi
nie ma

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A