Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    formularz
    Wtórnik dowodu rejestracyjnego - formularz
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
WK 1.16
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń , sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 67,


Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Podstawa prawna

  • §15 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych - w przypadku kradzieży
  • złożone przez właściciela oświadczenie o zgubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych
  • Dowód osobisty
  • Zwrot zniszczonych tablic (tablicy)

II. Wymagane opłaty

tablice na samochód - 80,-zł ( 2 tablice)

tablica na przyczepę - 40,-zl ( 1 tablica)

tablica na motocykl - 40,-zł ( 1 tablica)

tablica na motorower- 30,-zł ( 1 tablica)

Komplet znaków legalizacyjnych - 12,50-zł

Opłata ewidencyjna 0,50 zł na konto: 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna I piętro

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Procedura wydania wtórnika tablic dotyczy wyłącznie "białych" tablic. Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic rejestracyjnych, na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe według procedury Rejestracja czasowa na wniosek.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A