Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Formularz.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji

Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
WK 1.14
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń stanowiska 2-3, sala operacyjna I pietro
Telefon: 56 611 88 67,

Podstawa prawna

  • Art. 132 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  • Badanie techniczne dodatkowe , stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego, lub okresowe, jeśli przyczyną zatrzymania było brak badań technicznych.
  • Pokwitowanie z policji
  • Dowód osobisty
  • Polisa oc

II. Wymagane opłaty
brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na i piętrze

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek należy złożyć osobiście.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A