Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Komunikacji
    Wniosek

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
WK 1.13
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji
Referat: Ewidencji Pojazdów
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń stanowiska 1-3
Telefon: 56 611 88 67,

Podstawa prawna

  • Art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1990 z późn. zm)
  • §17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek według załączonego wzoru
  • Kopia dokumentu lub dokumentów, na podstawie którego/ych nastąpiło  zbycie lub nabycie pojazdu
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty
bez opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 7, tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A