Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 24.04.2018
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    formularz (.pdf)
    formularz (.doc)

Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
WEiR 1.10
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat: Działalności Gospodarczej
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń pok. nr 1
Telefon: 56 611 88 64, 611 88 65, 611 88 66

Podstawa prawna

  • Kpa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej-  tekst jednolity (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z póź. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie prowadzenia działalności gospodarczej według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa 17 zł - wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B lub na rachunek bankowy w Banku Millennium - nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Wydaje się zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, tel. - 611 88 50 -sekretariat,
pok. nr 1, 56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi

  1. Wnioski przyjmujemy pocztą lub można składać osobiście. Mogą być złożone na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisany odręcznie
  2. Odbiór zaświadczenia może być :
    - osobiście przez wnioskodawcę
    - za pośrednictwem poczty.
    O formie odbioru decyduje wnioskodawcaBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A