Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 23.01.2020
Data (2020-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23380
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 8/2020w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 08.01.2020
Zarządzenie PMT 7/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiegoo w Toruniu 08.01.2020
Zarządzenie PMT 6/2020w sprawie ustalenia "Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu" 08.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 3/2020Data zgromadzenia: 11.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: Róg ul. Szerokiej i Mostowej
08.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 1/2020Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni. 08.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 13. sesji RMT 08.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.01.2020 r. WGN.6840.2.3.2019.KW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży 07.01.2020
Zarządzenie PMT 4/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 07.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.01.2020 r. WGN.6840.2.34.2017.KW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży 07.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 3/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania audytu bezpieczeństwa w obiektach Urzędu Miasta Torunia. 07.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2019r. WGN.6840.18.2016.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Ducha Św. 19 m. 9). 07.01.2020
Informacje o środowisku 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pok. 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.01.2020
Petycje 1/2020Petycja w sprawie podjęcia działań związanych z przystosowaniem miasta do skutków zmian klimatu (15 zagadnień). 07.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 grudnia 2020r. WGN.6840.1.37.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Prosta 28 m. 1). 07.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2/2020Data zgromadzenia:12.01.2020
Godzina zgromadzenia:16.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: róg ul. Szerokiej i ul. Mostowej
06.01.2020
Zarządzenie PMT 3/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2020
Zarządzenie PMT 2/2020w sprawie ustanowienia służebności wzajemnych 03.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii w Toruniu, w rejonie ulic: Przeskok, Działowa, Przelot (działki nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) 03.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pisma skierowanego do inwestora w sprawie uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji i pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10) 03.01.2020
Zarządzenie PMT 1/2020w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 03.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A