Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13165763
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24646
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Rejestry, ewidencje, archiwaRejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, rok 2020. 28.07.2020
Rejestry, ewidencje, archiwaRejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, rok 2020. 28.07.2020
Rejestry, ewidencje, archiwaRejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rok 2020. 28.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740944/2020Obwieszczenie PMT, że została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa osiedla mieszkaniowego „VEGA” – zespół 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury, na terenie nieruchomości przy ul. Watzenrodego 29-31 w Toruniu (dz. nr 132/3 z obrębu 30)- decyzja z 17 lipca 2020 r., znak: WAiB.6740.12.944.124.2019.ML. 27.07.2020
Zarządzenie PMT 162/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu 27.07.2020
Zarządzenie PMT 161/2020w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 27.07.2020
Zarządzenie PMT 160/2020w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu 27.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 115/2020Informuję, że w dniu 23.07.2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,zgłosiła zamiar budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 294D w Toruniu (obręb 77, działki nr 47/8, 47/6)– zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 27.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 114/2020Informuję, że w dniu 24 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego - Prezesa, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Strobanda 8 w Toruniu (dz. nr 170 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. 170, 173/5, 173/7 – obr. 30. 27.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 113/2020Informuję, że w dniu 24 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego - Prezesa, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Strobanda i Watzenrodego 10A w Toruniu (dz. nr 170 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. 170, 173/8 – obr. 30. 27.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 80/2020Obwieszczenie Prezydent Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.18.2020.EB 27.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 78/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2020 r. znak WGN.6840.1.10.2020.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 27.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 77/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.34.2019.IW, ul. Rynek Nowomiejski 25 m. 4). 27.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 76/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.33.2019.IW, ul. Jagiellońska 25A m. 6B) 27.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 75/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.16.2017.IW - ul. Mickiewicza 72-72A, ul. Lindego 15A) 27.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 55/2020Data zgromadzenia: 1.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Camping Tramp przy ul. Kujawskiej,
Przejazd: Camping Tramp przy ul. Kujawskiej, ul. Dybowska, ul. Łódzka, Most Drogowy im. E. Zawackiej, pl. Daszyńskiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Kościuszki, u. Chrobrego, Fort IV-Twierdza,
Zakończenie: Fort IV-Twierdza.
27.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 54/2020Data zgromadzenia: 2.08.2020r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Kampus UMK (basen przy Auli UMK), Toruń,
Przejazd: Kampus UMK (basen przy Auli UMK), ul. Gagarina do ul. Św. Józefa i skręt w ul. Grunwaldzką, ul. Szosą Chełmińską do MPN w Olku i do obserwatorium UMK w Piwnicach,
Zakończenie: obserwatorium UMK w Piwnicach.
27.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 53/2020Data zgromadzenia: 1.08.2020r.
Godzina zgromadzenia:20.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking przy Toruń Plaza,
Przejazd: parking przy Toruń Plaza, ul. Szosa Okrężna w ul. Gagarina, ul. Św. Józefa do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, ul. Grunwaldzką, ul. Szosa Chełmińska do ul .Bema, ul. Bema do ronda Hoffmana w ul. Broniewskiego, ul. Broniewskiego do parkingu przy Toruń Plaza,
Zakończenie: parking przy Toruń Plaza.
27.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 443/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Likwidacja przedeptu i wykonanie trawnika oraz budowa chodnika do placu zabaw przy ul. 63 Pułku Piechoty 77-79 oraz Okólnej 11-11A ” 24.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 112/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanych przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzień bocznych do posesji przy ul. Ciekawej 4, 6, 8 w Toruniu (dz. nr 132/11, 132/15, 176/6, obręb 54), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 132/19, 132/20, 132/34, obręb 54). 24.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A