Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9704581
Data (2019-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 164/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania "Posadzenie i pielęgnacja 200 szt. szkółkowanych krzewów żywopłotowych i soliterowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 163/2019Wydział Ochrony Ludności ogłasza rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta Torunia. 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 162/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 5 szt. telefonów IP. 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 161/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 09.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowanej przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielo-rodzinnych zlokalizowanych przy ul. Targowej 4-10, ul. Lubickiej 61-65 i ul. Szosa Lubicka 13A-13B w Toruniu (dz. nr: 454 – obręb 55, dz. nr: 172/2, 173, 183, 184, 185/2, 186, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/3, 191/4, 191/5, 253 – obręb 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 09.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 160/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na zadanie polegające na usunięciu w 2019 roku wyrobów zawierających azbest z wytypowanych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 52/2019Obwieszczenie Prezydent Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2019r. WGN.6840.3.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Kochanowskiego 3 lok. 7) 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 51/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2019r.WGN.6840.1.12.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 5 m.7 i Akacjowa 9 m.1). 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 50/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.17.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Poznańska 87 A m.3) 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 49/2019Wykaz Prezydenta Miasta Torunia z dnia 08.04.2019r.o podaniu do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wraz z regulaminem ogródki letnie. WGN.6845.28.2019.An.P. 08.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 08.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 39/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej. 08.04.2019
Informacje o środowisku 19/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 159/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zestawienie i utrzymanie połączeń teleinformatycznych między wybranymi lokalizacjami na terenie miasta Torunia. 05.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 43/2019Data zgromadzenia: 14.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Fragment Rynku Staromiejskiego, wyznaczony od północy przez pomnik Flisaka, południową ścianę Ratusza Staromiejskiego i pomnik M. Kopernika, od południa przez budynki południowej pierzei Rynku Staromiejskiego, od wschodu przez wschodnią pierzeję Rynku Staromiejskiego i wylot ulicy Szerokiej, od zachodu przez linię łączącą pomnik Flisaka z południową pierzeją Rynku Staromiejskiego.
05.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 42/2019Data zgromadzenia: 7.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
05.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 41/2019Data zgromadzenia: 27.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: pod pomnikiem M. Kopernika - Rynek Staromiejski
Przejście: pomnik M. Kopernika, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, przemarsz wokół rynku, ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroka, Łuk Cezara, Fontanna Cosmopolis
Zakończenie: Fontanna Cosmopolis
05.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 158/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na dostawę i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy i warcaby z ławkami na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 (os. Na Skarpie) 87-100 Toruń. 04.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 40/2019Data zgromadzenia: 06.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:30
Miejsce zgromadzenia: róg Rynku Staromiejskiego i Żeglarskiej (przy Osiołku)
04.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A