Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9704601
Data (2019-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 96/2019w sprawie sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 74-80C oraz udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 95/2019w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Krasińskiego 114 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 94/2019w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 5 przy ul. Hurynowicz 14, nr 6 przy ul. Hurynowicz 18, nr 4 przy ul. Hurynowicz 10, nr 13 przy ul. Hurynowicz 20 oraz nr 10 przy ul. Hurynowicz 2 w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 93/2019zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Przysieckiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 92/2019zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 91/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 90/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 89/2019w sprawie nadania panu Włodzimierzowi Rudzińskiemu Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 11.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 46/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Nirskiej i Pana Jarosława Nirskiego, dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap przy ul. Warmińskiej 4 w Toruniu, na terenie dz. nr 244 z obrębu 36 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 11.04.2019
Informacje o środowisku 20/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 11.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (część działki nr 482/12, obręb 10) 11.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny w Toruniu (cz. dz. nr 119/1, 259/5, obręb 38). 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 165/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 10.04.2019
Zarządzenie PMT 113/2019w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu 10.04.2019
Zarządzenie PMT 112/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 10.04.2019
Zarządzenie PMT 111/2019w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury 10.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2019Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap IV – tj. termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi Zespołu Szkół nr 10 (budynek Liceum i Gimnazjum) przy ul. Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu 10.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 45/2019Data zgromadzenia: 13.04.2019 r.
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
10.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 44/2019Data zgromadzenia: 5.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 14.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie parking Plac I. Daszyńskiego, Toruń
Przejazd: ścieżką rowerową od Placu I. Daszyńskiego w ul. Winnica do Fortu I skąd Szosą Lubicką grupa dojedzie do ul. Wyszyńskiego a później do Ligi Polskiej skąd skieruje się w ulice Spacerową a następnie Turystyczną, którą dojedzie do celu czyli Skansenu w Kaszczorku
Zakończenie: Skansen w Kaszczorku
10.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 43/2019Przetarg nieograniczony na: publikację cyklicznej wkładki informacyjnej dla mieszkańców Torunia, stanowiącej integralną część tytułu prasowego - dziennika, tygodnika lub dwutygodnika ukazującego się na terenie miasta Toruń w 2019 r. 10.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A