Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Data (2019-09-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22446
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 112/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu”. 13.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 111/2019Przetarg nieograniczony na: wykonania zadania pn.:„ Remont konserwatorski odcinków murów miejskich pomiędzy ul. Most Pauliński a Wałami gen. Sikorskiego, na tyłach pl. Podominikańskiego (wzdłuż Strugi Toruńskiej) – strona wschodnia 13.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 107/2019Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.287.79.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32) 13.09.2019
Inne dokumenty 32/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji znak: WIR.V.7821.10.2019.KS z dnia 30 sierpnia 2019 r. umarzającej postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 r., nr ABA.6740.4.23.2017.LK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu". 13.09.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 10. sesji (12.09.2019 r.). 13.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 381/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Remont budynku weterynaryjnego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu”. 12.09.2019
Uchwała RMT 234/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 sierpnia 2019r. w sprawie ogrodów deszczowych. 12.09.2019
Uchwała RMT 233/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 sierpnia 2019r. w sprawie dotacji na zakup urządzeń retencyjno-rozsączających. 12.09.2019
Uchwała RMT 232/2019w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 sierpnia 2019r. dotyczącego podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie zakazu organizowania zgromadzeń proaborcyjnych. 12.09.2019
Uchwała RMT 231/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 sierpnia 2019 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 230/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 czerwca 2019 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 229/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 228/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 227/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 226/2019w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 225/2019w sprawie wniosku z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 224/2019w sprawie wniosku z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 223/2019w sprawie nadania nazwy: rondo Wiślane. 12.09.2019
Uchwała RMT 222/2019w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic. 12.09.2019
Uchwała RMT 221/2019w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. 12.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A