Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15280402
Data (2021-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26338
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 84/2021w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Polnej 9-11 14.04.2021
Zarządzenie PMT 83/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu strychowego nr 18, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 14.04.2021
Zarządzenie PMT 82/2021w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 12 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku połoonego przy ul. Królowej Jadwigi 20 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 14.04.2021
Zarządzenie PMT 81/2021w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Świdnickiej 5 i 9-13, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 14.04.2021
Zarządzenie PMT 80/2021ws sprawie ustalenie stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 14.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 69/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. 14.04.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 33/2021Data zgromadzenia: 02.05.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 15:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Toruń, ul. Żwirki i Wigury 88 ( na wysokości sklepu Brico Depot)
Trasa: Przejście od ul. Żwirki i Wigury 88 ( na wysokości sklepu Brico Depot) pod siedzibę Radia Maryja (ul. Żwirki i Wigury 80)
Miejsce zakończenia zgromadzenia: ul. Żwirki i Wigury 80 (pod siedzibą Radia Maryja)
14.04.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.339.2018.EB 14.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonali zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Słupskiej 3 w Toruniu (dz. nr 314/1, obręb 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2021Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dokonali zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Dojazd 43 w Toruniu (dz. nr 32/41, 33/11, 35/2, obręb 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 13.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 106/2021Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 13.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 105/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę inwertera - falownika instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220 w Toruniu zgodnie z opisem. 13.04.2021
Zarządzenie PMT 79/2021w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu przy ul. Gagarina 36 13.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 68/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej związane z wykonaniem systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych w miejscu ich powstania. 13.04.2021
Informacje o środowisku 7/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 593/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r.). 13.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej (dz. nr 683; obręb 35) do nieruchomości przy ul. Cichej 15 w Toruniu 13.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 104/2021Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wyceny systemu ekspozytorów wewnętrznych. 12.04.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 67/2021Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2021 w zakresie wspierania kultury fizycznej i rekreacji (konkurs nr 22/2021). 12.04.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 7/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały Nr 593/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu. 12.04.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18) 12.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A