Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.06.2018
Data (2018-06-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19430
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 174/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 173/2018w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.:"Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego wraz z drogami dojazdowymi" 06.06.2018
Zarządzenie PMT 172/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej-Curie 43/45 06.06.2018
Zarządzenie PMT 171/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceny projektów inwestycyjnych i remontowych dla zadania pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu" 06.06.2018
Zarządzenie PMT 170/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni" 06.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 77/2018Data zgromadzenia: 09.06.2018r.
Godzina zgromadzenia: 17:30 - 19:30
Miejsce zgromadzenia: przy ul. Szerokiej 16
05.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 255/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zagospodarowania przestrzeni miejskiej na teren rekreacyjny przy ul. Świerkowej (za ekranami dźwiękochłonnymi) zgodnie z załączonym projektem. 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 254/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Inwentaryzacja zaniedbanych i cennych architektonicznie nagrobków na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu". 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 253/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Torunia". 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 252/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Remont kojców dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu". 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 251/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Wymiana kanalizacji deszczowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu". 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 250/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu zieleni przyległego do placu zabaw „Topolowy Ludzik” w Toruniu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową". 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 249/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dylatacji w celu wyeliminowaniu drgań przenoszonych przez grunt na budynek. 04.06.2018
Zarządzenie PMT 169/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 248/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących zadań: 1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 34 posesji znajdujących się w Gminie Miasta Toruń w szacunkowej ilości: 4404,22 m2 (82,012Mg) 2. Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 6 posesji znajdujących się w Gminie Miasta Toruń w szacunkowej ilości: 702,00 m2 (12,636 Mg) 01.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 247/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dystrybucji ulotek informacyjnych na terenie miasta Torunia. 01.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 82/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159B, reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Dorau, z dnia 18 kwietnia 2018 r. (uzupełnionego w dniu 10.05.2018 r., l.dz. 4258/2018), dot. budowy budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 01.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 76/2018Data zgromadzenia:03.06.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
01.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 246/2018Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi nie przekraczającej równowartość 30 000 €. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, zakup wraz z dostawą, montażem oraz rocznym serwisem 1 solarnej ławki, wyposażonej w ładowarki USB, bezprzewodowy dostęp do internetu. 30.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 245/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dwukrotnego mycia i czyszczenia kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. 30.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A