Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.02.2019
Data (2019-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20877
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 19/2019Data zgromadzenia: 9.03.2019r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pod pomnikiem M. Kopernika, ul. Chełmińska, Wały gen. Sikorskiego, ul. Szumana, pl. Św. Katarzyny, ul. Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II, pl. Rapackiego, Łuk Cezara, Fosa Staromiejska.
08.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (części działek nr 144, 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D. 08.02.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 4. sesji (07.02.2019 r.). 08.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 70/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 2 szt. toalet przenośnych dla osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu. 07.02.2019
Uchwała RMT 69/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 stycznia 2019 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 07.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 69/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia 07.02.2019
Uchwała RMT 68/2019w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 stycznia 2019 r. o zawieszenie wykonania uchwały nr 35/19 z 10 stycznia 2019 r. Rady Miasta Torunia w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 07.02.2019
Uchwała RMT 67/2019w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 07.02.2019
Uchwała RMT 66/2019w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń. 07.02.2019
Uchwała RMT 65/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 07.02.2019
Uchwała RMT 64/2019w sprawie powołania komisji wyborczej do organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 07.02.2019
Uchwała RMT 63/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 07.02.2019
Uchwała RMT 62/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044. 07.02.2019
Uchwała RMT 61/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 b. 07.02.2019
Uchwała RMT 60/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Osikowej 15 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Toruniu. 07.02.2019
Uchwała RMT 59/2019w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy na czas trwania VIII kadencji samorządu. 07.02.2019
Uchwała RMT 58/2019w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym CulturVation, wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych. 07.02.2019
Uchwała RMT 57/2019w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy. 07.02.2019
Uchwała RMT 56/2019w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent. 07.02.2019
Uchwała RMT 55/2019w sprawie desygnowania osób przez Radę Miasta Torunia do składu Komisji Mieszkaniowej. 07.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A