Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12052116
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23835
<<< 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 18/2020w sprawie ustalenia regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 3, w rejonie ulicy Przelot, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.01.2020
Zarządzenie PMT 17/2020w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. projektowanej CLXXXIV 5-13, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 22.01.2020
Zarządzenie PMT 16/2020w sprawie ustalenia Regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.01.2020
Zarządzenie PMT 15/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 92 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 14/2020Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu rekompensaty za 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 22.01.2020
Zarządzenie PMT 14/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 13/2020Data zgromadzenia:23.01.2020
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
21.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 12/2020Data zgromadzenia: 25.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 7/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.01.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do oddania w użyczenie. WGN.6850.06.2019.ANP, WGN.6850.10.2019.ANP. 21.01.2020
Inne dokumenty 4/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. 21.01.2020
Informacje o środowisku 2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu. 21.01.2020
Petycje 2/2020Petycja: 1) o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca; 2) o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 21.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 11. sesji RMT. 21.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawniosek międzysesyjny wraz z odpowiedzią. 21.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 13/2020Dostawa 200 szt. koszy ulicznych wykonanych z tworzywa sztucznego. 20.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6740.15.2019.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Bawarczyków wraz z infrastrukturą techniczną w Toruniu 20.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania, zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, oraz postanowieniu o zawieszeniu postępowania oraz piśmie informującym o zmianie stron postępowania, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru(nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu(dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37). 20.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 5/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.01.2020r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.98.2018.KŁ, Wgn.7125.1.26.2019.KŁ, WGN.7125.1.31,2019.KŁ, WGN.7125.1.48.2019.KKŁ, WGN.7125.1.75.2018.KŁ, WGN.7125.1.52.2019.KŁ, WGN.7125.1.48.2019.KŁ, WGN.7125.1.79.2018.KŁ, WGN.7125.1.25.2018.KŁ 20.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2020Informuję, że w dniu 15 stycznia 2020 r. spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia zamiaru przebudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym - komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Bojarskiego, ul. Gagarina 13a, 15, ul. Lwowska 1; 87-100 Toruń; działki nr 3/3, 4/21 w obrębie 1 20.01.2020
Zarządzenie PMT 13/2020w sprawie systemu sygnałów wewnętrznego alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 17.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A