Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020
Data (2020-03-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23832
<<< 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (działka nr 61/7 i część działki nr 61/6 obręb 17) 27.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie i rozbudowie sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi wraz z usunięciem kolizji w ul. Chopina w Toruniu” na działkach nr nr 261, 290, 293/2, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 307/1, 310/1, 312/3, 312/4, 314/1, 314/2, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 332, 333 z obrębu 13 oraz na działce nr 265 z obrębu 12. 27.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 13. sesji RMT. 27.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 24/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na interwencyjna wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 23/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na konserwacja wału przeciwpowodziowego, rowu odpływowego wód powodziowych z zawala oraz przepustu wałowego na tym rowie w rejonie ulicy Przybyszewskiego w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 22/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie jednego przeglądu okresowego pompy LFP INFRA IF 1000/150T przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 21/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie wynikającym z art.62 ust.1 pkt 1 z zachowaniem wymagań określonych w art.62 ust.4 oraz przepisów Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane, tj. kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 24.01.2020
Zarządzenie PMT 21/2020w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Toruniu 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 20/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i nadzoru nad funkcjonowaniem przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, w okresie luty – grudzień 2020r. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 19/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 2 akcji deratyzacji wzdłuż prawego i lewego brzegu koryta Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do ujścia Strugi do Wisły (wyloty kanałów A i B) w Toruniu. 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 18/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 4 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego 24.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 17/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1) przedłużenie obecnie posiadanych 500 licencji: ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite na okres 1 rok 2) przedłużenie obecnie posiadanych 50 licencji: ESET Endpoint Security Suite na okres 1 rok 3) przedłużenie obecnie posiadanych 10 licencji: ESET Endpoint Security for Mobile na okres 1 rok 24.01.2020
Patronaty 13/2020Gra edukacyjna "Detektywi toruńskiej historii" 24.01.2020
Patronaty 12/202029. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, 3. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy i 1. Halowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy 24.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 11/2020Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór wniosków kandydatów spełniających wymagania regulaminu uczestnictwa i chętnych do zamieszkania na terenie osiedla Jar, w budynkach zlokalizowanych przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, w ramach programu "Mieszkania na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych". 24.01.2020
Patronaty 11/2020CHARYTATYWNA KOLACJA KOPERNIKAŃSKA 24.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 10/2020Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w okresie od kwietnia 2020r. do grudnia 2020r. programu polityki zdrowotnej pn.„Qźnia zdrowia – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym po 40 r.ż. w Toruniu”. 24.01.2020
Patronaty 10/2020ENERGIA INTEGRACJI 24.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 9/2020Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację od kwietnia 2020r. do listopada 2020 r. Modułu I i II programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to podstawa”. 24.01.2020
Patronaty 9/2020XX edycja Miejskiego Konkursu Historycznego "Dzieje Torunia" temat przewodni "100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski" 24.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A