Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019

Liczba wejść na stronę: 9705537
Data (2019-04-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21263
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż rolet okiennych dla Urzędu Miasta Torunia 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2019Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351)do składania ofert cenowych (cena brutto i netto) na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2018 wraz z pełną dokumentacją opisową 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na uzupełnienie nawierzchni grysem dolomitowym na dz.nr. 28/3 obr 17 ul. Wielkie Garbary 1 w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 169/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na budowę przyłączy światłowodowych do wybranych szkół będących jednostkami GMT 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 168/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie ławek znajdujących się na Placu Rapackiego, Muzeum Okręgowym, Dworze Artusa, Teatrze Horzycy, ul.Przedzamcze i ul.Szerokiej w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 167/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodników na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 166/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej wykonanie montażu płaskorzeźby z metalu. 11.04.2019
Uchwała RMT 109/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2019r. na Prezydenta Miasta Torunia. 11.04.2019
Uchwała RMT 108/2019w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 11.04.2019
Uchwała RMT 107/2019w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. 11.04.2019
Uchwała RMT 106/2019w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 105/2019w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”. 11.04.2019
Uchwała RMT 104/2019w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej. 11.04.2019
Uchwała RMT 103/2019w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2019 - 2023. 11.04.2019
Uchwała RMT 102/2019w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 101/2019w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 100/2019w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Uchwała RMT 99/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy Przedzamcze 20 / Wielkie Garbary 23. 11.04.2019
Uchwała RMT 98/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Akacjowej 19. 11.04.2019
Uchwała RMT 97/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 A, wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Mostowej 22 / ul. Podmurnej 21 w Toruniu. 11.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A