Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
Data (2019-09-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22446
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.2018.1/2019Informacja Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. Płaskiej 24A, 26 (dz. 32/33 - powstała z podziału działki 32/24, 213/3, 211/32, 199/6 - obręb 45)" 17.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 386/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny brutto wykonania: 1) wybudowanie 6 nowych punktów kamerowych na terenie miasta Torunia; 2) włączenie i uruchomienie, pod nadzorem gwaranta, punktów kamerowych z pkt 1 do platformy zarządzającej Genetec Security Center 5.5 16.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 385/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Zielona Oaza - wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego". 16.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 384/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego budynku mieszkalnego dwu kondygnacyjnego z dachem żelbetowym krytym papą. Budynek składa się z parteru ok.50 m2 z podcieniem ok 2,3 m2 + przyziemie (piwnica z funkcją mieszkalną 47 m2 + dobudówka 17 m2). Zakres rozbiórki obejmuje demontaż ogrodzenia płotu drewnianego i muru z kamienia oraz oczka wodnego przy ul. Winnica 128 w Toruniu. 16.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 383/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • zakup i dostarczenie bezprzewodowych punktów dostępowych • zakup i dostarczenie routerów • montaż dostarczonych urządzeń w przygotowanej do tego celu infrastrukturze Zamawiającego. • konfiguracja portalu dla gości • Autoryzacja „gości” – w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu” wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej przez okres 1 roku. Asysta techniczna świadczona będzie na nowo zainstalowane punkty dostępowych oraz na już istniejące 11 punktów w 6 lokalizacjach. 16.09.2019
Patronaty 158/2019EXPO Zdrowie 16.09.2019
Patronaty 157/2019#BezpiecznaSzkoła 16.09.2019
Patronaty 156/2019VIII Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta 16.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 142/2019Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie: Okręgu nr 8 Rubinkowo - 5 zezwoleń, Okręgu nr 11 Chełmińskie - 1 zezwolenie, Okręgu nr 12 Staromiejskie - 1 zezwolenie, oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie: Okręgu nr 3 Rudak - 1 zezwolenie, Okręgu nr 8 Rubinkowo - 5 zezwoleń, Okręgu nr 11 Chełmiński - 1 zezwolenie, Okręgu nr 12 Staromiejskie - 1 zezwolenie. 16.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 137/2019Data zgromadzenia: 22.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika
16.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 136/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, Plac To-Ni-To, ul. Grudziądzka, ul. Szosa Chełmińska, ul. Czerwona Droga, Al. 700lecia, ul. Gałczyńskiego, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Szosa Okrężna, ul. Gagarina, ul. Św. Józefa, ul. Szosa Chełmińska, ul. Długa, ul. Legionów, ul. Trasa Średnicowa Północna, ul. Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, ul. Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski, Toruń.
16.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 117/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.09.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń , przeznaczonych do sprzedaży , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.173.2017.KŁ 16.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 116/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.09.2019r. w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz z ułamkową częścią gruntu.WGN.7125.1.64.2018.KŁ, WGN.7125.1.187.2017.KŁ, WGN.7125.1.3.2018.KŁ, WGN.7125.1.189.2017.KŁ, WGN.7125.1.184.2017.KŁ, WGN.7125.1.67.2019.Kł, WGN.7125.1.173.2017.Kł 16.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 114/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2.09.2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. WGN.7125.2.11.2018.BŚ 16.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 109/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka, w dniu 13 września 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Osadniczej w Toruniu (dz. nr 106/1, 377, 381, 94, 97, 388, 376, 380, 385, 384, 98, 389, 378, 382, 386, 387, 383, 379 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 108/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Włocławskiej 233-235 (dz. nr 114, 149 w obrębie 76) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 48.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączami SN 15kV na terenie położonym przy ul. Rydygiera na potrzeby nowo projektowanego budynku usługowego przy ul. Rydygiera 48 w Toruniu (działki nr 19/21, 19/23, 505 i części działek nr 19/19, 19/24, 19/25, 25/4, 32/2, obręb 50 oraz część działki nr 23 obręb 51) 16.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Mazowieckiej w Toruniu 16.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 135/2019Data zgromadzenia: 20.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
14.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 382/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: oprogramowanie do zarządzania środowiskiem Active Directory 13.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A