Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480595
Data (2021-01-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25727
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 5/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.01.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.2.41.2019.KW - ul. Łączna 5-17) 21.01.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.01.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży(WGN.6840.2.42.2019.KW - ul. Grabowa 16) 21.01.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.01/2021Stacja bazowa BT43861 TORUŃ TORBET 2. 20.01.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.03/2021OM Toruń, Forteczna 11 20.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Rylskiego, w dniu 19 stycznia 2021 r. dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej n.n. 0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych przy ul. Rypińskiej w Toruniu (dz. nr 298/6, 298/7, 298/19, 289, 280, 289, 155, 154/8, 154/5, 154/6 – obręb 68; dz. 172/1 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2021Informuję, iż organ w dniu 18 stycznia 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pana Ryszarda Szczechowskiego, wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku letniskowego przy ul. Koziej 23 w Toruniu (działki nr 603/1, 604/2 z obrębu 31)– zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 16/2021Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na wykonanie opracowania pt.:„Strategiczna mapa hałasu Miasta Torunia wraz z aktualizacją systemu do jej zarządzania oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia” 19.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 15/2021Wydział Architektury i Budownictwa zaprasza do złożenia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta Torunia w roku 2021 19.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2021Informuję, że Pani Barbara Babicka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego przy ul. Czerniewickiej 14 w Toruniu (działka nr 417 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 19.01.2021
Zarządzenie PMT 9/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Torunia 19.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 14/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi transportowych w zakresie przewozu osób do punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 18.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 13/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • Licencje Microsoft Office Standard 2019 SNGL MVL w programie licencjonowania grupowego (wolumenowego) MPSA nr 4100008874 18.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 12/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 18.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 11/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: a) Barracuda NG Firewall VF500 NG Malware Protection Bundle b) Barracuda NG Firewall VF500 NG Advanced Threat Detection c) Barracuda NG Firewall VF500 z serwisem EU 18.01.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 9/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych dotyczących budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego - w rejonie pl. Skarbka. 18.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, dokonanego 22 grudnia 2020 r., w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia (obręb 59 – działki nr 21, 24/3, 25/1, 25/2, 25/4, 26/3, obręb 62 – działka nr 1) - na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2021Informuję, że Pani Elżbieta Wiśniewska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 82A w Toruniu (działka nr 465/3 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2021Informuję, że Państwo Stanisława i Kazimierz Chmielewscy, dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konwaliowej 69 w Toruniu (działka nr 643 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 10/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi montażu, demontażu, naprawy, konserwacji, przewiezienie do i z magazynu oraz przechowywanie w magazynie iluminacji świątecznej. 15.01.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 9/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na usunięcie wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu. 15.01.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A