Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Data (2020-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24997
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 499/2020Wydział Środowiska i Ekologii, w ramach rozeznania rynku, zwraca się o przesłanie ofert cenowych na zakup nagród (akcesoria rowerowe)dla laureatów konkursu fotograficznego. 24.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 498/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu ogrodu deszczowego oraz urządzenia zieleni przy budynku BOM UMT na części działki ew. nr 103 i 110/4 obr. 15 Toruń (powierzchnia opracowania ok. 0,13 ha. 24.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 497/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę udźwiękowienia i opisu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych. 24.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 496/2020 Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia terenu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 24.09.2020
Uchwała RMT 484/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 24.09.2020
Uchwała RMT 483/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 24.09.2020
Uchwała RMT 482/2020w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej przywrócenia przez Prezydenta Torunia funkcjonowania oświetlenia ulic Torunia. 24.09.2020
Uchwała RMT 481/2020w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 24.09.2020
Uchwała RMT 480/2020w sprawie zaopiniowania wniosku MEDELLA SA w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 24.09.2020
Uchwała RMT 479/2020w sprawie zaopiniowania wniosku BOOKMACHER Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 24.09.2020
Uchwała RMT 478/2020w sprawie zaopiniowania wniosku Astrella Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 24.09.2020
Uchwała RMT 477/2020w sprawie zaopiniowania wniosku CASINO Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry. 24.09.2020
Uchwała RMT 476/2020w sprawie zmiany uchwał w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 24.09.2020
Uchwała RMT 475/2020w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych. 24.09.2020
Uchwała RMT 474/2020w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych odcinka ulicy Poznańskiej w Toruniu. 24.09.2020
Uchwała RMT 473/2020w sprawie nadania kategorii drogi publicznej gminnej nowemu odcinkowi ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu. 24.09.2020
Uchwała RMT 472/2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 24.09.2020
Uchwała RMT 471/2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 24.09.2020
Uchwała RMT 470/2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia do 2020 roku. 24.09.2020
Uchwała RMT 469/2020w sprawie nadania nazwy „Park 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski”. 24.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A