Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.01.2018
Data (2018-01-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18654
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 1/2018Petycja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 18. 16.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 18/2018Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wyceny zakupu 115 kompletów pucharów, które zostaną przeznaczone jako nagrody dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń w 2018 roku. 15.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, uzupełnionego dnia 04.01.2018 r., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Pralnia” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Pralnia” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV, przy ul. Szosa Lubicka 15F w Toruniu (dz. nr 140/2 – obr. 56) 15.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 6/2018Data zgromadzenia: 17.01.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika. Przejście od pomnika M. Kopernika ulicą Szeroką, Królowej Jadwigi do Rynku Nowomiejskiego
14.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 16/2018Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku z planowanym zamówieniem publicznym o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania alarmowania w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. 12.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 15/2018Urząd Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej, wyrażonej w złotych polskich (netto + VAT), na wykonanie usługi audytu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 12.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 14/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na demontaż, przewiezienie i złożenie w magazynie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego obszaru Zespołu Staromiejskiego Torunia. 12.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 13/2018Urząd Miasta Torunia ogłasza nabór ofert cenowych na wykonanie usługi audytu rekompensaty ex-post za 2017 r. dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. w Toruniu. 12.01.2018
Zarządzenie PMT 12/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 11.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 5/2018Data zgromadzenia: 14.01.2018r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski-pod Łukiem Cezara
11.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Zalewskiej dotyczącego wykonania robót budowlanych związanych z wydzieleniem użytkowym dwóch lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Filtrowej 25 w Toruniu (dz. nr 524, obręb 37). 11.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 4/2018Data zgromadzenia: 13.01.2018r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
11.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 12/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 10.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 11/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na budowę nowego wjazdu z bramą w ZSO nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 w Toruniu. 10.01.2018
Zarządzenie PMT 11/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2010 10.01.2018
Zarządzenie PMT 10/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020 10.01.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 3/2018Data zgromadzenia: 14.01.2018r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia: Start: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, Dąbrowskiego, Plac To-Mi-To, PCK, Podgórna, Kościuszki, Batorego, Zaułek Dworcowy, Dworcowa, Trasa Średnicowa Północna, Chrobrego, Batorego, Bażyńskich, Grudziądzka, Lelewela, Kołłątaja, Podgórna, Bema, Fałata, Reja, Krasińskich, Matejki, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Al. Solidarności, Chełmińska, Rynek Staromiejski (zakończenie zgromadzenia).
10.01.2018
Zarządzenie PMT 9/2018w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia 09.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej przy ul. Krośnieńskiej w Toruniu (dz. nr 272/3, 288/3, 288/5, 289, 294/2, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/12, 294/13 obręb 53) 09.01.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 10/2018Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia sygnału internetowego dla potrzeb GMT 08.01.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A