Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.10.2020
Data (2020-10-01)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24996
<<< 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2020Zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuję, że tut. organ w dniu 3 sierpnia 2020 r. decyzją znak: WAiB.6743.33.44.90.2020 AG wniósł sprzeciw do zgłoszenia - złożonego przez spółkę Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowaną przez Pana Dariusza Pyrzewskiego - dotyczącego budowy przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) 05.08.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 86/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.08.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (WGN.6823.30.2019.JF - ul. Szosa Bydgoska). 05.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2020Data zgromadzenia: 7.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 17:30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, przy ul. Grudziądzkiej 17
05.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2020Data zgromadzenia: 8.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 0:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: ul. Droga Starotoruńska 1, na wysokości kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
Przejście do ul. Droga Starotoruńska 5,
na wysokości Towimoru
Miejsce zakończenia zgromadzenia: ul.Droga Starotoruńska 1, na wysokości kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła I
05.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Królowej Jadwigi 11, Wielkie Garbary, Ślusarskiej w Toruniu (części dz. nr 70, 84, 115 obręb 17 oraz części dz. 310, 311 obręb 15). 05.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 622214/2020Instalacja radiokomunikacyjna - (46565N!) TORUŃ ELANA (GTO_TORUN_SKLODOWSKIE7373) 04.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 622217/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1008_B, 87-100 Toruń, ul Fałata 35/37 04.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2020Biuro Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX na kolejny rok dla wariantów zadań 04.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Cięcia pielęgnacyjne i techniczne 17 szt. drzew na terenie cmentarza żydowskiego w Toruniu". 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jeleniej 55 w Toruniu (dz. nr 793 w obrębie 31) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 793, 657/1 – obręb 31 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Władysława Majewskiego – Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Dożynkowej 10 A w Toruniu (dz. nr 362 w obrębie 61) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 362, 334/5 – obręb 61 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Jana Mohna 20 w Toruniu (dz. nr 504 w obrębie 37) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 504, 192/2 – obręb 37 04.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2020Informuję, że 3 sierpnia 2020 r. organ wydał decyzję wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia firmy Murapol Real Estate S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza Pyrzewskiego budowy przyłącza i sieci wodociągowej, przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (działki nr 187, 183, 170 z obrębu 30 – Etap I, budynku nr 1, 2, 3, 4) - zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.08.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. (Konkurs nr 17.2). 04.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 58/2020Data zgromadzenia: 8.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, przejscie przez Skwer L. Broniewicza, następnie ulicami Rózana, Rynek Staromiejski, Szeroka , Wielkie Garbary, Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, św. Katarzyny, zakończenie na Placu św. Katarzyny w pobliżu Kościoła.
04.08.2020
Petycje 35/2020Petycja w sprawie podjęcia w zasobach miejskich działań służących ochronie powietrza. 04.08.2020
Petycje 34/2020Petycja w sprawie przyjęcia uchwały zakazującej na terenie całego miasta m.in. sprzedaży oraz udostę1miania klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 04.08.2020
Petycje 33/2020Petycja w sprawie zmiany kryteriów naboru do przedszkoli poprzez wprowadzenie prawa pierwszeństwa/kryterium dla rodzin lub samotnych rodziców płacących podatki w Toruniu oraz kryterium pracujący rodzice/samotny rodzic. 04.08.2020
Petycje 32/2020Petycja w sprawie promocji Rady Szkoły w każdej ze szkół w Toruniu. 04.08.2020
Petycje 31/2020Petycja w sprawie przekazania 1% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na Rady Szkoły. 04.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A