Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13840965
Data (2020-10-29)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25191
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 39/2020w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Miasta Torunia. 11.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN/nn wraz ze stacją transformatorową na terenie położonym przy ul. Szpitalnej w Toruniu (części dz. nr 137, 136/6, 171, 157, obręb 17) 11.09.2020
Kontrole wewnętrzne 8/2020Przedszkole Miejskie Nr 3 w Toruniu 11.09.2020
Kontrole wewnętrzne 7/2020Szkoła Podstawowa Nr 16 w Toruniu 11.09.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 7/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu. 11.09.2020
Kontrole wewnętrzne 6/2020Przedszkole Niepubliczne Akademia Rozwoju Zielona Droga w Toruniu 11.09.2020
Kontrole wewnętrzne 5/2020Szkoła Podstawowa Nr 32 w Toruniu 11.09.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 21. sesji (10.09.2020 r.). 11.09.2020
Uchwała RMT 467/2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmiany w Regulaminie Rady Miasta Torunia. 10.09.2020
Uchwała RMT 466/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2020 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 10.09.2020
Uchwała RMT 465/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2020 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 10.09.2020
Uchwała RMT 464/2020w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 10 lipca 2020 r. dotyczącego działania Prezydenta Miasta Torunia. 10.09.2020
Uchwała RMT 463/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 10.09.2020
Uchwała RMT 462/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 10.09.2020
Uchwała RMT 461/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej – Curie w Toruniu. 10.09.2020
Uchwała RMT 460/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu. 10.09.2020
Uchwała RMT 459/2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 10.09.2020
Uchwała RMT 458/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Elbląskiej 51-53, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 10.09.2020
Uchwała RMT 457/2020w sprawie sprzedaży lokalu gospodarczego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Rypińskiej 2-4/Podgórskiej 21-23. 10.09.2020
Uchwała RMT 456/2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania publicznego - prowadzenia przez Gminę Miasta Toruń Środowiskowego Domu Samopomocy Arkadia w Toruniu na rzecz mieszkańców Gminy Zławieś Wielka, Gminy Lubicz i Gminy Łysomice. 10.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A