Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 22.09.2019
Data (2019-09-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22446
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 334/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację zadania: wymiana 9 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu. 07.08.2019
Zarządzenie PMT 248/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Podgórskiej 16b 07.08.2019
Zarządzenie PMT 247/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Polnej, służebnościami przesyłu 07.08.2019
Zarządzenie PMT 246/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 63 07.08.2019
Zarządzenie PMT 245/2019w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie 07.08.2019
Patronaty 133/2019Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Polska w moich oczach - Pollando miaokule" 07.08.2019
Patronaty 132/2019Realizacja filmu dokumentalnego o historii Domu Dziecka "Młody Las", tytuł filmu "Gaj" 07.08.2019
Patronaty 131/2019XIX Dzień Papieski 07.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Batorego 37, 39b oraz w pasie drogowym ul. Batorego, Grudziądzkiej i Zaułek Dworcowy w Toruniu (dz. nr 271/3, 280/1, 319, 320, 321, 329 i części dz. nr 279, 293/8, 318/2 z obrębu 4 oraz części dz. nr 168/1, 197 z obręb 48) 07.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Łąkowej 2-32, 36-36C, 44 oraz w pasie drogowym ul. Łąkowej i Jeśmanowicza w Toruniu (działki nr 23/8, 43/2, 44/1, 44/5, 54/1, 176 oraz części działek nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/18, 44/4, 48/8, 49/5, 54/2, 175, 177, 327/20 z obrębu 4) 07.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 333/2019Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty na wsparcie techniczne systemu LOG System. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 332/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na System Informacji Prawnej LEX na okres 1.09.2019 - 31.08.2020. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 331/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie techniczne usługi Active Directory Domain Services oraz usługę wsparcia technicznego dla serwerów wraz z macierzami. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 330/2019Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 na cele społeczne”. 06.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 329/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Turystyczna 130, działka ewid. nr 527 w obrębie nr 61, jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń. 06.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 107/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.08.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do oddania w użyczenie.WGN.6850.26.2019.EB, WGN.6850.27.2019.EB 06.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 105/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WGN.6840.1.21.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 104/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WGN.6840.1.20.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.08.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 103/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WGN.6840.1.26.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 06.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 44.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika na terenie położonym przy ul. Zdrójkowskiego (części działek nr 693/2, 694, obręb 70) 06.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A