Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
Data (2020-01-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23354
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 483/2019Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Skarbu Państwa w 2020 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 482/2019Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasta Toruń w 2020 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 02.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 154/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla OM Pancernych w rejonie ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 25,26,27,29, 30, 31/2, 31/4, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39, 41/1, 41/4, 41/5, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 73, 81/2, 82, 84, 85 w obrębie 46) 02.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 153/2019Zaświadczam że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ulicy Gdańskiej 20-22 w Toruniu (dz. nr 322/1, 317/2, z obrębu 53), brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 02.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 146/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.279.2019.EB, WGN.6845.280.2019.EB 02.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 179/2019Data zgromadzenia: 4.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15:05-17:05
Miejsce zgromadzenia: Róg ulicy Szerokiej i Mostowej
01.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 481/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 11 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2020-31.12.2020. 29.11.2019
Zarządzenie PMT 375/2019w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 218/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków KOMISJI KONKURSOWYCH do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022. 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 217/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). (konkurs nr 17.2). 29.11.2019
Patronaty 217/2019Koncert kolęd-Kolędy dla Ducha 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 216/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2020 r., tj. od 01.01. do 30.06.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). (konkurs nr 17.1). 29.11.2019
Patronaty 216/2019Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 215/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu, rodzaj zadania: ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ (konkurs nr 16). 29.11.2019
Patronaty 215/2019Międzynarodowe Zawody Wędkarskie EUROPATREFF połączone z obchodami 45-lecia działalności Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu oraz 100-leciem powrotu Torunia do wolnej Polski 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 214/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie w zakresie rozwoju sportu, rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO (konkurs nr 15). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 213/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie w zakresie rozwoju sportu, rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR (konkurs nr 14). 29.11.2019
Patronaty 213/2019Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym" 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 212/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2 "PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI" (konkurs nr 8). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 211/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2020–2022 w zakresie BEZPIECZEŃSTWA NA WODACH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA TORUNIA (konkurs nr 31). 29.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A