Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212792
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 68/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.07.2020r.w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. 06.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.2.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33). 06.07.2020
Patronaty 60/2020konkurs plastyczny "PANDEMIA. SZTUKA PODCZAS ZARAZY" 06.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.6220.2019.1/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw przy ul. Fortecznej 4 / Polnej w Toruniu (dz. nr 246, 248 – obręb 30)” 06.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego u zbiegu ulic Zagonowa i Narcyzowa ” 03.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa” 03.07.2020
Zarządzenie PMT 134/2020w sprawie powołania komitetu Organizacyjnego 2020 TORUŃ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 90/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Mamy projekty stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej" w sprawie rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 89/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Gdzie skatepark dla lewobrzeża" w sprawie lokalizacji dla budowy skateparku w lewobrzeżnej części Torunia. 03.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 67/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.1.2.2018.EK - ul. Świdnicka 3, rejon ul. Przelot). 03.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 66/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.2.2018.EK - ul. Świdnicka 5-13, rejon ul. Przelot). 03.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 65/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.49.2017.EK - ul. Świdnicka 15-23, rejon ul. Przelot). 03.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 49/2020Data zgromadzenia:07.07.2020
Godzina zgromadzenia:10.30-11.30
Miejsce zgromadzenia: teren przy narożniku budynku UMT
(ul. Wały gen. Sikorskiego 8) od strony ul.Podmurna.
03.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 48/2020Data zgromadzenia: 19.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: fontanna Cosmopolis, Toruń,
Przejazd: fontanna Cosmopolis, ul Wały gen. Sikorskiego, ul. Uniwersytecka, ul. Dąbrowskiego, ul. Piastowska, Dworzec Miasto, Rondo Pokoju Toruńskiego, ul. Chrobrego, Fort IV,
Zakończenie: Fort IV.
03.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2020Data zgromadzenia: 18.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Park Miejski ul. Bydgoska/fontanna/, Toruń,
Przejazd: Park Miejski ul. Bydgoska/fontanna/, główna aleja parkową w kierunku Centrum Targowego Park, przecinając ul. Szosa Bydgoska na ścieżkę rowerową przy ul. Mickiewicza, do ul. Szosa Okrężna, dalej do ulicy Łukasiewicza, ścieżką do nowej drogi rowerowej prowadzącej do Przysieka, w Przysieku na ul. Leśną do Centrum Caritas/ Zespół Pałacowo Parkowy / i powrót - do ul. Leśnej, ścieżką oraz drogami leśnymi w stronę Barbarki z przystankiem przy „stawach przysieckich”, Barbarka,
Zakończenie: Barbarka.
03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej w Toruniu (część działki nr 381/1, obręb 8) na potrzeby posesji przy Bydgoskiej 26 03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV w celu zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Stary Toruń na terenie położonym przy ul. Port Drzewny w Toruniu (części działek nr 1/2 i 3, obręb 22) 03.07.2020
Petycje 28/2020Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Urzędu Miasta w 2019 r. 03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6740.15.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: WAiB.6740.15.13.7.2019 KJ dla inwestycji pn: „Budowa ul. Zakręt w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 84 obręb 46 Działki po podziale: 71/3 (z podziału działki 71/1), 73/1(z podziału działki 73), 85/1 (z podziału działki 85), 86/1 (z podziału działki 86) obręb 46 Ograniczone korzystanie z nieruchomości: działka 73/2 (z podziału działki 73) obręb 46. Przebudowa innych dróg publicznych: działki nr 49, 51 obręb 46 (działki do przejęcia w całości i po podziale do pasa drogowego w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ul. Budowa ulicy Twardej w Toruniu) 03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, infrastrukturą techniczną: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu” (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, zostały wydane: postanowienie podejmujące na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzja z dnia 25 czerwca 2020 r., nr WAiB.6740.12.1251.105.2019 IBJ pozwolenia na ww. inwestycję. 02.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A