Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15963105
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 82/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 18.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2021Data zgromadzenia: 22.05.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00-13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: 3 L.O Toruń ul. Raszei 1
Przejazd: III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego ul. Raszei 1, ścieżka rowerową w kierunku ul. Wyszyńskiego, następnie Konstytucji 3 maja do ulicy Przy Skarpie, tąd ścieżką rowerową w kierunku ul. Szosa Lubicka a następie w stronę ulicy Warszawskiej. Z ul. Warszawskiej w stronę Placu Św. Katarzyny, następnie w stronę ul. Wielkie Garbary i na Rynek Staromiejski pod Dwór Artusa. Następnie na Plac Rapackiego skąd ścieżką do ul. Mickiewicza a następnie do ul. Słowackiego 8>Zakończenie: Książnica Kopernikańska ul. Słowackiego 8.

UWAGA: Organizator zgromadzenia wycofał zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
18.05.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 36/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.38.2021.EB., WGN.6845.103.2020.EB 18.05.2021
Inne dokumenty 21/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej w dniu 8 kwietnia 2021 r., znak: WIR.V.7820.6.2019.MT o zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15". 18.05.2021
Inne dokumenty 20/2021Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. 18.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 242/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Chełmskiej 10 Toruniu (dz. nr 103 obr. 53) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: 103, 102/2 obr. 53 17.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 241/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 63 Pułku Piechoty 47 Toruniu (dz. nr 864, 1072/4 obr. 70) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: 864, 1072/4, 1072/5 obr. 70 17.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 240/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Alicji Mucharskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 107 w Toruniu (dz. nr 328 obręb 70) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 17.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 239/2021Informuję, że Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14, reprezentowana przez Pana Marcina Grzelczyka, dokonała zgłoszenia budowy przyłączy oraz sieci wewnętrznych do Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działka nr 120/10 z obrębu 22) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami ). 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 156/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na opracowanie raportu z realizacji w okresie czerwiec-listopad 2021 r. zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 155/2021Biuro Projektów Informatycznych 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej i czasu realizacji na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Toruniu, w ramach projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 154/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę nowych skakanek wyposażonych w licznik aktywności w ramach zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 153/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przez trenera zajęć fizycznych, który prowadził będzie zajęcia grupowe wśród uczestników grup wsparcia dla osób z otyłością. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 152/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przez dietetyka, który prowadził będzie zajęcia indywidualne i grupowe wśród uczestników grup wsparcia dla osób z otyłością. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 151/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług przez psychologa, który prowadził będzie zajęcia indywidualne i grupowe wśród uczestników grup wsparcia dla osób z otyłością. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 150/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na zakup książek kulinarnych w ramach zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 149/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty fizjoterapeutów świadczących usługi przez wykonanie masażu limfatycznego ciała wśród uczestników grup wsparcia dla osób z otyłością. 17.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 148/2021Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenia trzech warsztatów kulinarnych dla trzech dwudziestoosobowych grup wsparcia dla osób otyłych. 17.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 46/2021Data zgromadzenia: 15.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
UWAGA: Organizator zgromadzenia wycofał zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
17.05.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 28. sesji RMT 17.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A