Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.09.2019
Data (2019-09-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22435
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie techniczne usługi Active Directory Domain Services oraz usługę wsparcia technicznego dla serwerów wraz z macierzami. Całość zadania podzielona jest na 2 części, które realizowane będą w okresie 12 miesięcy w ramach jednej umowy 14.08.2019
Zarządzenie PMT 254/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.08.2019
Zarządzenie PMT 253/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 14.08.2019
Patronaty 144/2019XII Ogólnopolski Zlot Rowerowy 14.08.2019
Patronaty 143/201941. Memoriał im. Grzegorza Dunieckiego 14.08.2019
Patronaty 142/2019VI Międznarodowa Konferencja "Praca z osobami z ograniczoną świadomością-wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji" 14.08.2019
Patronaty 141/201912. Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves 14.08.2019
Patronaty 140/2019Konkurs plastyczny połączony ze znajomością toruńskich legend "Toruń-moje miasto pachnące piernikami" 14.08.2019
Patronaty 139/2019Konferencja "Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce" 14.08.2019
Patronaty 138/2019Trzeci Bal Charytatywny Wielkie Serca 14.08.2019
Patronaty 137/2019Kongres Nowej Mobilności 14.08.2019
Patronaty 136/2019Konferencja Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów-jak rozpoznać zagrożenia? 14.08.2019
Patronaty 135/2019Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego pod hasłem "Aktualne problemy zdrowia publicznego" 14.08.2019
Patronaty 134/2019V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy-OSG 2019 14.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 104/2019Przetarg nieograniczony na budowę windy, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizację budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu”. 14.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 101/2019Data zgromadzenia: 17.08.2019
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
14.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 96/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu”. 14.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Browarnej w Toruniu (części działek nr 114, 138 obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wielkie Garbary 2/ Browarna 1-5 14.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu (część działki nr 788, obręb 18 oraz części działek nr 65/1, 65/3, 231, obręb 10) 14.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 342/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania 80 sztuk pamiątkowych medali 13.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A