Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11753155
Data (2020-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23557
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 60.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Domu Pomocy Społecznej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4, obręb 32) 23.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 58.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie windy do istniejącego budynku teatru usytuowanego przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu (działka nr 84, obr. 16). 17.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 207.2.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków magazynowych, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43) 15.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 62/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Zagospodarowaniu terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II w Toruniu, pomiędzy Placem Artylerii Polskiej i ul. Mikołaja Kopernika, obejmujących Skwer Lucjana Broniewicza i Plac Mariana Rapackiego” (działki nr 21/2, 48, 61, 62, 63, 184, 186, 188, 190/2, 191/2 oraz części działek nr 20, 21/1, 23, 47, 50, 51, 52, 60, 64, 65, 185, obręb 14) 15.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 57.6730.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 57A w Toruniu (działka nr 128/5, obręb 23). 15.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 153/2019Przetarg nieograniczony na adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne” - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 18.02.2020r. 13.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 185.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków usługowych (usługi biurowe, handlowe – sprzedaż materiałów budowlanych, spożywczych itp.) na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1, obręb 43) 09.01.2020
Patronaty 281/2019Rok Relacji w Edukacji 2.0 08.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 60.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Domu Pomocy Społecznej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4, obręb 32) 07.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 225/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 listopada 2019r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 02.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2019Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc. 02.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 54.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 02.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 517/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT przystępuje do rozeznania wartości zamówienia i zaprasza do złożenia wstępnej wyceny na utrzymanie terenów zieleni w 12 lokalizacjach na terenie Torunia. 31.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 516/2019Gmina Miasta Toruń - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu w 2020 r. 31.12.2019
Zarządzenie PMT 402/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 31.12.2019
Zarządzenie PMT 401/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 400/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 399/2019w sprawie Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 398/2019w sprawie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Torunia 31.12.2019
Zarządzenie PMT 397/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Torunia 31.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A