Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Data (2020-04-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23882
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 25/2020Data zgromadzenia:1.03.2020
Godzina zgromadzenia:13.00-15.30.
Miejsce zgromadzenia:ul.Szeroka,przy Osiołku
27.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.269.2019.EB, WGN.6845.51.2020.EB 27.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 19/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.02.2020 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.49.2020.ANP 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie od gałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do nieruchomości o adresie ul. Sadowej 57A przy ulicy Morelowej w Toruniu (dz. nr 110/9, 111/5 obr. 28 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) Obszar oddziaływania: 110/9, 111/5 obr. 28 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 193/12, 234 – obr. 61) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 193/12, 234 – obr. 61 27.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywające wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 27.02.2020
Inne dokumenty 11/2020Obwieszczenie wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 27.02.2020
Stanowisko RMT 3/2020w sprawie podjęcia działań w celu ustanowienia Roku Mikołaja Kopernika. 27.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 333/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Zadanie 1. rozbudowę posiadanych licencji systemu zarządzania siecią Extreme XMC z posiadanych 10 (NMS-ADV-10) do 25 (NMS-ADV-25) Zadanie 2. rozbudowę posiadanych licencji systemu zarządzania siecią Extreme XMC z posiadanych 10 (NMS-ADV-10) do 50 (NMS-ADV-50) Zadanie 3. system kontroli stacji końcowych end-point IA-ES-3K NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 3K ES zgodnie z załączoną specyfikacją 26.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 43/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2020 r.rodzaj zadania: rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (konkurs nr 15). 26.02.2020
Zarządzenie PMT 38/2020w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 2-14 i przy ul. Gminnej, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzania przetargów 26.02.2020
Patronaty 37/2020Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "DZIECKO JAKO TOWAR- PŁATNOŚĆ KARTĄ CZY GOTÓWKĄ" 26.02.2020
Zarządzenie PMT 37/2020w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 5-13, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 26.02.2020
Zarządzenie PMT 36/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 26.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 284 położonej przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 26.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2020Informuję, że dnia 26.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym – komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Władysława Bojarskiego 1, ul. Jurija Gagarina 1-3, ul. Bielańska 47, 87-100 Toruń (obręb 1, działki nr 3/7, 4/21), dokonanego przez spółkę PGE S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowaną przez Pana Janusza Szynala 26.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pozwolenia na budowę dla dla przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę stacji paliw SHELL o trzystanowiskową myjnię ręczną, wewnętrzny układ komunikacyjny, przebudowę i rozbudowę instalacji zewnętrznej ks, kd, wodociągowej, energetycznej nn, budowę instalacji gazowej, przebudowę sieci energetycznej sn, wymianę zbiorników LPG naziemnych na podziemny (10 m3), demontaż bilbordu reklamowego, na terenie nieruchomości przy ul. Szosa Lubicka 5-9 w Toruniu, na działce nr 196/6 i 197/6 z obrębu 56. 26.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 14. sesji RMT. 26.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 13. sesji RMT. (II) 26.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 26.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A