Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11752998
Data (2020-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23557
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 3/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania audytu bezpieczeństwa w obiektach Urzędu Miasta Torunia. 07.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2019r. WGN.6840.18.2016.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Ducha Św. 19 m. 9). 07.01.2020
Informacje o środowisku 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pok. 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.01.2020
Petycje 1/2020Petycja w sprawie podjęcia działań związanych z przystosowaniem miasta do skutków zmian klimatu (15 zagadnień). 07.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 grudnia 2020r. WGN.6840.1.37.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Prosta 28 m. 1). 07.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2/2020Data zgromadzenia:12.01.2020
Godzina zgromadzenia:16.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: róg ul. Szerokiej i ul. Mostowej
06.01.2020
Zarządzenie PMT 3/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.01.2020
Zarządzenie PMT 2/2020w sprawie ustanowienia służebności wzajemnych 03.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii w Toruniu, w rejonie ulic: Przeskok, Działowa, Przelot (działki nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) 03.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pisma skierowanego do inwestora w sprawie uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji i pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10) 03.01.2020
Zarządzenie PMT 1/2020w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 03.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 2/2020Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ławki multimedialnej, grającej utwory Fryderyka Chopina, wraz z transportem i montażem oraz rocznym serwisem. 02.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 1/2020Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach oraz w donicach na terenie zespołu staromiejskiego 02.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 1/2020Data zgromadzenia: 12.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, Plac To-Mi-To, ul. PCK, ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Batorego, ul. Chrobrego, ul. Plac Pokoju Toruńskiego, ul. Waryńskiego, ul. Antczaka, ul. Studzienna, ul. Sobieskiego, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Wschodnia, ul. Rydygiera, ul. Szosa Lubicka, ul. Przy Skarpie, ul. Turystyczna, ul. Wyszyńskiego, ul. Bolta, ul. Raszei, dziedziniec III LO
Zakończenie: ul. Raszei - dziedziniec III LO.
02.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2020Informuję, że Firma Handlowo – Usługowa „LUX” Adolf Plewa z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 70A w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza SN-15 kV i przyłączy nn przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 83/16 w obrębie 41, dz. nr 120/3, 120/4 w obrębie 40) 02.01.2020
Sprawozdania 6/2019Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2018. 14.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 61.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej (centrum aktywności lokalnej – osiedlowy dom kultury z elementami ogniska artystycznego) na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu (część działki nr 318, obręb 36). 11.02.2020
Petycje 23/2019Petycja w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych w Urzędzie Miasta Torunia. 10.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 57.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 57A w Toruniu (działka nr 128/5, obręb 23) 05.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 59.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego na terenie położonym przy ul. Osikowej 15-17(część dz. nr 127 obręb 50) 28.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A