Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11752816
Data (2020-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23557
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 4/2020Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla maksymalnie 10 mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne (konkurs nr 36) 10.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 4/2020Data zgromadzenia: 20.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 11.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: ul. Krasińskiego 45/47 –SP nr 13, Toruń
Przejście: wyjście społeczności szkolnej ze szkoły, ul Krasińskiego 45/47 i przejście chodnikiem: ul. Krasińskiego, Matejki, Bydgoska, Pl. Rapackiego, ul. Różana, Rynek Staromiejski, Flash mob Trzynastki” - wypuszczenie balonów, zatańczenie Poloneza i powrót do szkoły tą samą trasą
Zakończenie: ul. Krasińskiego 45/47 –SP nr 13, Toruń.
10.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 3/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21 listopada 2019r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 10.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 8/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2020 roku specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 09.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 7/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkę nożną, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne”. 09.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 6/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Sprzątanie 65 miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu”. 09.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 5/2020Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wody w basenach zlokalizowanych w obiektach należących do Gminy Miasta Toruń w następujących lokalizacjach: 09.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 2/2020Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi. Konsultacje społeczne w tej sprawie były prowadzone w dniach od 5 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r. 09.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6220.1.2019/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z urządzeniami sportowymi na osiedlu JAR w Toruniu (dz. 165 - obręb 30)" 08.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.2.2019/2020obwieszczenie PM o wydanej decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą Retail Park "South" i Retail Park "North" przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu (dz. nr 670/6 - obręb 53)" 08.01.2020
Zarządzenie PMT 9/2020w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe 08.01.2020
Zarządzenie PMT 8/2020w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 08.01.2020
Zarządzenie PMT 7/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiegoo w Toruniu 08.01.2020
Zarządzenie PMT 6/2020w sprawie ustalenia "Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu" 08.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 3/2020Data zgromadzenia: 11.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: Róg ul. Szerokiej i Mostowej
08.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 1/2020Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni. 08.01.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 13. sesji RMT 08.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.01.2020 r. WGN.6840.2.3.2019.KW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży 07.01.2020
Zarządzenie PMT 4/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 07.01.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.01.2020 r. WGN.6840.2.34.2017.KW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży 07.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A