Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.09.2019
Data (2019-09-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22435
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6740.15.4/2019Obwieszczenie PMT O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 9 sierpnia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.4.8.2019 KJ z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Wały gen. Sikorskiego na odcinku od ul. Gregorkiewicza do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z przebudową Placu Pokoju Toruńskiego” na działkach oznaczonych numerami: 46, 53/1, 103, 117/1, 117/3, 117/4, 118/1, 119/3, 51/11 (z podziału działki 51/10), 116/4 (z podziału działku działki 116/2) z obrębu 18 oraz na działkach 53/2, 129 z obrębu 18. 23.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 349/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 22.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 348/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na wymianę 9 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu oraz montaż i uruchomienie 3 kamer IP. 22.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 347/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na naprawę kamerowego miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, po przewróceniu się na niego drzewa, w lokalizacji "Majdany na słupie przy ścieżce". 22.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 108/2019Data zgromadzenia: 25.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
22.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 107/2019Data zgromadzenia: 21.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy fontannie Flisak
22.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 39.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ternie położonym przy ul. Relaksowej 5 i w pasie drogowym ul. Relaksowej w Toruniu (części działek nr 257, 284 obręb 76) 22.08.2019
Zarządzenie PMT 260/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 21.08.2019
Zarządzenie PMT 259/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu w obrębie ulicy Olsztyńskiej, służebnością gruntową 21.08.2019
Zarządzenie PMT 258/2019w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rybaki 35a oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 21.08.2019
Zarządzenie PMT 257/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6/Rybaki 7 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 21.08.2019
Zarządzenie PMT 256/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Rypińskiej 8, Podgórskiej 25-29 i Podgórskiej 40, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 21.08.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 107/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 21.08.2019
Zarządzenie PMT 255/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 20.08.2019
Patronaty 146/2019XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST 20.08.2019
Patronaty 145/2019Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego pn. "V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-V" 20.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 106/2019Data zgromadzenia: 24.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
20.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 105/2019Data zgromadzenia: 29.08.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 15.30
Miejsce zgromadzenia: ul. Kraszewskiego 40 - przed siedzibą spółki "Polski Cukier"
20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenia chodnika dla pieszych – dojścia do budynku wielorodzinnego) przy ul. Tłoczka 10b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 20.08.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowie oświetlenia ulicy Dybowskiej w Toruniu (kablowa sieć oświetleniowa oraz słupy oświetleniowe) na działkach nr 75/1, 75/2, 78/1, 78/2 obręb 65 oraz na działce nr 140 obręb 64. 20.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A