Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115134
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków kompleksu szkolnego przy ul Pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu dz. 115/1, 131 - obręb 18 29.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza na działkach oznaczonych numerami: Rozbudowa ulicy Łącznej: Obręb 74 działki: 999, 996, 931/1 (z podziału działki 931), 935/1 (z podziału działki 935), 923, 922, 881, 871, 870, 997, 864, 998, 1103, 1102, 1101, 1044, 1043, 1041, 1042, 1040, 1065/1 (z podziału działki 1065), 1002, 1035/1 (z podziału działki 1035), 1001, 1200/6, 1020/3, 1034/1 (z podziału działki 1034), 1000, 1126. Obręb 72 działki: 304, 302, 293/1 (z podziału działki 293), 312, 313, 324, 325, 326, 354/1 (z podziału działki 354), 353/1 (z podziału działki 353), 352/1 (z podziału działki 352), 351/1 (z podziału działki 351), 350/1 (z podziału działki 350), 335, 323, 921 Rozbudowa ulicy Okólnej: Obręb 72 działki: 271, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 349/1, 339, 346/1, 337, 331/1 (z podziału działki 331), 334, 338, 332/1 (z podziału działki 332), 333/1 (z podziału działki 333), 330/1 (z podziału działki 330), 329/1 (z podziału 329) W ramach inwestycji planowana jest przebudowa innych dróg publicznych: Obręb 74 działki: 1135 (ul. Bekasa), 1075 (ul. Bekasa), 1051 (ul. Sitowia), 1050 (ul. Sitowia), 933 (ul. Sitowia), 880 (ul. Czapli), 859 (ul. Tataraków), 847 (ul bez nazwy) Obręb 72 działka: 292 (ul. Lilii Wodnych) Obręb 71 działka: 758 (ul. gen. Karola Kniaziewicza), 690 (ul. gen. Karola Kniaziewicza), Działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: Obręb 74 działki: 923, 870, 1103, 1102, 1044, 1034/1 (z podziału działki 1034), Obręb 72 działki: 316, 317, 319, 320, 354/1 (z podziału działki 354), 353/1 (z podziału działki 353), 352/1 (z podziału działki 352), 351/1 (z podziału działki 351), 350/1 (z podziału działki 350), 346/1 349/1, 331/1 (z podziału działki 331), 333/1 (z podziału działki 333), 330/1 (z podziału działki 330), 329/1 (z podziału działki 329) Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: Obręb 74 działki: 1126, 864 Obręb 72 działki: 302, 333/2 (z podziału działki 333), 330/2 (z podziału działki 330) 29.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 532/2020Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup licencji VoIP dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers. 28.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 531/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu. 28.10.2020
Zarządzenie PMT 243/2020zmieniające zarządzenie w spawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 28.10.2020
Zarządzenie PMT 242/2020zmieniające zarządzenie w sprawie zasad premiowania kierowników gminnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 28.10.2020
Zarządzenie PMT 241/2020zmieniające zarządzenie w sprawie zasad premiowania kierowników niektórych gminnych jednostek organizacyjnych 28.10.2020
Zarządzenie PMT 240/2020w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 28.10.2020
Zarządzenie PMT 239/2020w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 28.10.2020
Zarządzenie PMT 238/2020w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Rolniczej 9-19 28.10.2020
Zarządzenie PMT 237/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 191, służebnościami przesyłu 28.10.2020
Zarządzenie PMT 236/2020w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubiczu Dolnym, w rejonie ulic Podgórnej i Miodowej, stanowiących własność Gminy miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 28.10.2020
Zarządzenie PMT 235/2020w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Ciekawej 8, Ciekawej 4 i Przelot 23, stanowiących własność Gminu Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 28.10.2020
Zarządzenie PMT 234/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, stanowiącego własność Gminy miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 72A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 28.10.2020
Zarządzenie PMT 233/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego ne 5, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Konopnickiej 18 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.10.2020
Zarządzenie PMT 232/2020w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 129/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Sadzimy parki kieszonkowe" - w sprawie lokalizacji parków kieszonkowych w Toruniu. 28.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2020Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów miesięcznych i biletów ulgowych specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń oraz wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej i kontrolek. 28.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 60.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych na terenie położonym przy ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 20; obręb 46) 28.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 59.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie złącza kablowego ZK-SN, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i linii kablowej SN”, planowanej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Toruniu (części działek nr 188 i 1124/2 obręb 43). 28.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A