Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
Data (2020-04-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23882
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 12/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- IV kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 28.02.2020
Informacje o środowisku 6/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, pokój 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Handlowy Zieleniec" dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu, wraz z prognozą. 28.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 16. sesji (27.02.2020 r.). 28.02.2020
Uchwała RMT 357/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 grudnia 2019 r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 356/2020w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 27.02.2020
Uchwała RMT 355/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli konsultacji społecznych dotyczących „Autobusem i tramwajem po Toruniu”. 27.02.2020
Uchwała RMT 354/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Żwirki i Wigury. 27.02.2020
Uchwała RMT 353/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Poznańskiej 294 przy blokach TTBS. 27.02.2020
Uchwała RMT 352/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Turystycznej. 27.02.2020
Uchwała RMT 351/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania – zakończonej inwestycji (budowy) ul. Figowej – Wrzosy. 27.02.2020
Uchwała RMT 350/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 27.02.2020
Uchwała RMT 349/2020w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Świdnicka. 27.02.2020
Uchwała RMT 348/2020w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Uchwała RMT 347/2020w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Uchwała RMT 346/2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023”. 27.02.2020
Uchwała RMT 345/2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta Toruń z Gminą Lubicz przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńska w Grębocinie/ul. Kresowa w Toruniu”. 27.02.2020
Uchwała RMT 344/2020w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 343/2020w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 10 przy ul. Hurynowicz 12, nr 14 i nr 48 przy ul. Krasińskiego 114, nr 28 przy ul. Krętej 74 w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 342/2020w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Uchwała RMT 341/2020w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu” na lata 2020-2025. 27.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A