Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212683
Data (2020-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24691
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 78.6730.3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (dz. nr 7 obręb 13). 17.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 51/2020Data zgromadzenia: 25.07.2020r.
Godzina zgromadzenia: 16.00-18.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. Św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, ul. PCK, ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Dworcowa, ul. Batorego, ul. Pod Dębową Górą, ul. Wielki Rów, ul. Legionów, ul. Polna, ul. Ugory, ul. Owsiana, ul. Szosa Chełmińska do granicy administracyjnej Torunia (poza Toruniem: ok. 550 m drogą wojewódzką nr 553 i dalej, ok. 700 m drogą prowadzącą do Barbarki – teren Gminy Łysomice) i powrót w granice miasta Torunia – ul. Przysiecka, Barbarka
Zakończenie: Barbarka.
17.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 438/2020Gmina Miasta Toruń zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej. 16.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2020Informuję, że w dniu 13 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami KS – odgałęzieniami bocznymi dla posesji przy ul. Basieńki 10 i 12 w Toruniu (dz. nr 253/7, 254, 259 – obr. 67) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 101/2020Informuję, że w dniu 13 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzień bocznych dla posesji przy ul. Ciekawej 4, 6, 8 w Toruniu(dz. nr 132/11, 132/15, 176/6, obręb 54) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.07.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 100/2020Informuję, że w dniu 10 lipca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Waldemara Daraża – Z-cę Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Skrzetuskiego 33 w Toruniu (dz. nr 253/7, 254, 259 – obr. 67) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 16.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 74/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.35.2016 i in. - ul. Czereśniowa) 16.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Astrowej 12A w Toruniu (dz. nr 397/1; części dz. nr 391/2, 662; obręb 32) 16.07.2020
Inne dokumenty 36/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00011879/2. 16.07.2020
Inne dokumenty 35/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047038/6. 16.07.2020
Inne dokumenty 34/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00070911/0. 16.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów gruzu na terenie działek 209/7 i 162/44 z obrębu 45 przy ul. Szymańskiego 12 i M. Skłodowskiej – Curie 95A w Toruniu” 16.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali magazynowo – produkcyjnej i budynku biurowego przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 191/11 – obręb 30)” 16.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.6220.3/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego w systemie park&ride wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Olimpijskiej w Toruniu (dz. nr 24/3, 26/16 – obręb 59)” 16.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego w systemie park&ride wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (dz. nr 74/1, 74/2, 9, 12 – obręb 52; dz. nr 62 – obręb 58)” 16.07.2020
Zarządzenie PMT 148/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 15.07.2020
Zarządzenie PMT 147/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 25b 15.07.2020
Zarządzenie PMT 146/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ul. Batorego 39b 15.07.2020
Zarządzenie PMT 145/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 1/5 15.07.2020
Zarządzenie PMT 144/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 15.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A